Ieder kind zou een levensboek moeten hebben

Auteur: Gabrielle Langhout   ‘Mijn levensboek’ is voor kinderen een belangrijk hulpmiddel om de eigen geschiedenis te achterhalen en vast te houden. Dat is belangrijk bij het opgroeien en volwassen worden. Door regelmatig in het levensboek te werken, krijgen kinderen meer greep op hun eigen leven en op wie ze zijn, bij wie ze horen en hoe hun leven eruit ziet. Mobiel duikt in de wereld van het...

Tags: ,
read more

Pleegzorg en justitie

Auteur: Irene Stam   Het is nu 100 jaar geleden dat de eerste kinderwetten ontstonden. Dit had vooral te maken met tucht en weinig met behandeling. Iedereen die met ontspoorde jongeren te maken heeft, zal wel eens van Rentray gehoord hebben. Dit is een particuliere justitiële jeugdinrichting voor jongens en meisjes van 12 tot 23 jaar. Ze hebben ernstige gedragsproblemen en worden om die reden...

Tags: ,
read more

Allochtone kinderen in Nederlandse pleeggezinnen

Auteurs: J. Conceicao en M.J. van Steenis   Door de komst van verschillende allochtone groepen is Nederland veranderd in een multiculturele samenleving, waarin mensen met elkaar samen leven met verschillende culturele achtergronden. Deze verandering van de maatschappij naar een multiculturele samenleving dringt door in alle facetten van het dagelijks leven, dus ook in de hulpverlening. Ook in de...

Tags: ,
read more

Uithuisplaatsing een noodzakelijk kwaad

Op 8 december 2005 vond in Amsterdam het zeer druk bezochte congres ‘Uithuisplaatsing. Een noodzakelijk kwaad’ plaats. Er waren vooral werkers vanuit de jeugdzorg op af gekomen. Een herhaling vindt plaats op 23 maart aanstaande, omdat er zoveel aanvragen waren binnen gekomen. Het zogenaamde ‘Savanna-effect’ bestaat dus echt: er werd weer openlijk gesproken over de zegeningen (mijn woorden) van...

Tags: ,
read more

A goodbye

Frits Koetsier deelt met u zijn pleegzorgervaringen. Hij heeft alle voorbereidende stappen in pleegzorgland inmiddels gezet. De eerste plaatsing is een feit. Puberpleegzoon Louis Mario heeft zijn intrek genomen in huize Koetsier. Frits vertelt ons over zijn observaties rond deze eerste plaatsing. Aan alle goede dingen komt een eind. Onze pleegzoon Louis Mario heeft ons verlaten. Snik. Zijn...

Tags: ,
read more

Een andere kijk op verantwoordelijkheid

Auteur: Lineke Joanknecht   Flinterman en Idsardi (Mobiel 4, 2005) maken zich sterk voor een duidelijk plan van gezinsvoogdij en pleegzorginstelling waarin beschreven staat wat er nodig is binnen welke periode om tot thuisplaatsing over te gaan. Wanneer dat niet binnen de gestelde termijn is gelukt, vinden zij dat de pleegzorgplaatsing definitief moet zijn. Zij beroepen zich daarbij op het...

Tags: ,
read more