Over de redactie


BIJ ONS wordt gemaakt door mensen die zelf betrokken zijn bij pleegzorg of gezinshuizen. Ze zorgen voor het kind van een ander, werken in pleegzorg, zijn opgegroeid in een pleeggezin of doen onderzoek naar pleegzorg. De redactieleden zetten zich als vrijwilliger in voor werving, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van pleeggezinnen en gezinshuizen. Een professionele hoofdredacteur begeleidt hen hierbij.