Links


ALGEMEEN
www.watkrant.nl
De WAT?! is hét tijdschrift voor en door jongeren in pleeggezinnen. Het verschijnt in één pakket met BIJ ONS.

www.nji.nl
Nederlands Jeugdinstituut / NJi, website met actuele informatie over uiteenlopende onderwerpen die met jeugd en opvoeding te maken hebben.

www.ouders.nl
Uitgebreide site met verschillende onderwerpen betreffende het ouderschap.

www.pleegzorg.startpagina.nl
Overzicht van pleegzorggerelateerde websites.

www.pleegzorgadvies.nl
Adviesbureau voor pleegzorg.

www.child-abuse.com/childhouse
Children’s House in Cyberspace, Noorse website met veel informatie over kinderen.

www.time-out-jongeren.nl
Hier kun je particuliere projecten vinden waar vastgelopen (pleeg)kinderen tijdelijk terecht kunnen.

www.pleegzorg.nl
Website van Pleegzorg Nederland.

www.kinderpostzegels.nl
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen, door kinderen’. Met het programma Pleegzorg streeft Kinderpostzegels ernaar dat kinderen die thuis onvoldoende zorg en bescherming krijgen, in een stabiele gezinssituatie kunnen wonen, veilig gehecht zijn en zich gezond ontwikkelen.

JURIDISCH
www.kinderrechten.nl
Alles over kinderrechten en het jaarlijkse festival.

www.akj.nl
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg zet zich in voor verbetering van de rechtspositie en de belangen van cliënten in de jeugdzorg. Zij kunnen terecht bij meer dan 55 vertrouwenspersonen verspreid over heel Nederland.

www.kinderbescherming.nl
De officiële website van de Raad voor de Kinderbescherming

www.restorativejustice.nl
Nederlands Forum voor Herstelrecht, wil daders en slachtoffers met elkaar in contact brengen en proberen te verzoenen.

www.defenceforchildren.nl/jeugdzorg
Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen die te maken krijgen met familierecht, jeugdhulp en jeugdbescherming.

GEZONDHEID
www.adhd.nl
Informatie over Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit.

www.adhd-digitaal.nl
Praktische apps, interactieve materialen, games, tips en wetenswaardigheden over ADHD.

www.psychischegezondheid.nl
Geestelijke gezondheidszorg, met veel links naar belangengroepen en patiëntenverenigingen.

www.redegeld-e.nl/knoop
Algemene Landelijke Vereniging ‘ De Knoop’, voor ouders/verzorgers van kinderen met hechtingsstoornis.

 

NETWERKEN
www.stichtingjip.nl
Stichting JIP (Jongeren in Pleeggezinnen) verzorgt verschillende activiteiten voor jongeren in pleeggezinnen, waaronder jaarlijks een kamp in de zomer.

www.deNVP.nl
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

www.kennisnetwerkpleegzorg.nl/informatiepunt-voor-pleegouders-en-professionals
Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Het bestaat uit een online dossier op de site van het Nederlands Jeugdinstituut en een interactief platform op Kennisnet Jeugd.

www.por-zeeland.nl
Pleegouderraad Zeeland

www.overschatten.nl
Netwerk voor adoptie-en pleegouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking eventueel in combinatie met hechtingsproblematiek.

www.achterderegenboog.nl
Stichting Achter de Regenboog, voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin.

www.inhuisplaatsen.nu
Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen! Dat is het motto van Alliantie Kind in Gezin, een brede en groeiende coalitie van maatschappelijke organisaties. De Alliantie wil dat kinderen in de residentiële jeugdzorg een plek vinden in een gezinsvorm.

www.bettercarenetwork.nl
Het Better Care Network wil via samenwerking tussen organisaties de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verbeteren.

OPLEIDINGEN
www.proeducation.nl
Pro Education is dé aanbieder van  opleidingen op het gebied van jeugdzorg en voogdij.

www.stap-pleegzorg.nl
Stichting voor Pleegzorg Educatie en Stichting op Kleine Schaal in Zwolle. Cursussen voor pleegouders en pleegzorgers.

 

ADOPTIE
www.adoptietrefpunt.nl
Adoptie Trefpunt – Nederlandse adoptiekinderen. Gewijd aan kinderen die zijn of worden geadopteerd door Nederlandse ouders.
Onderwerpen:  Instanties, Hulpverlening, Boeken, Geschiedenis. Tevens Wegwijzer (hoe en waar kun je je adoptiedocumenten inzien/verkrijgen).
Informatie over binnenlandse- en interlandelijke adoptieprocedures.