Kennismakings­abonnement


Denk je erover om een thuis te bieden aan een pleegkind? BIJ ONS wil mensen die overwegen om pleegouder of gezinshuisouder te worden, voorzien van informatie om tot een goed besluit te komen. In samenwerking met de Stichting Kinderpostzegels Nederland mogen wij een gratis kennismakingsabonnement aanbieden op ‘BIJ ONS thuis in pleeggezin en gezinshuis’. BIJ ONS verschijnt in één pakket met de WAT?!, het tijdschrift voor en door jongeren met een ander thuis. Je krijgt beide tijdschriften dan een half jaar gratis, twee keer op papier en één keer online. Je zit daarna niet vast aan een abonnement. Met dit aanbod hopen wij een bijdrage te leveren aan de oriëntatie en voorbereiding op de zorg voor het kind van een ander.

Na een half jaar wordt u door een van onze redactieleden gebeld over uw leeservaringen en krijgt u een aanbod voor een abonnement op BIJ ONS en WAT?!