Kennisbank


Deze kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.


Is de rek eruit?

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Is de rek eruit?

Zoektocht naar ‘supergewone mensen’ Opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinssituatie heeft hoge prioriteit, maar het aantal plekken in pleeggezinnen en gezinshuizen is verre van voldoende. Pleegzorg Nederland zoekt duizenden gezinnen die voor lange of korte tijd een of meerdere kinderen willen opvangen, maar de campagnes leveren niet genoeg nieuwe plekken op om aan de stijgende vraag te voldoen. ‘Is de rek eruit?’ vroegen we aan tien mensen uit het werkveld. ‘Supergewone mensen gezocht’ is de slogan van de laatste...


Tags: , read more

Co-pleegouderschap, een nieuwe optie?

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Co-pleegouderschap, een nieuwe optie?

In Nederland is het de laatste decennia de normaalste zaak van de wereld dat kinderen in twee gezinnen worden op­gevoed. Denk maar aan gescheiden ouders die een nieuw gezin hebben gesticht of aan ‘kinderwenscoach’ Sara Coster, die twee zoons kreeg samen met een homo­stel. Ze schreef een prachtig boek(1) over de totstandkoming van deze relatief nieuwe vorm van co-ouderschap. Co-pleeg­ouder­schap lijkt minder voor de hand liggend, maar het bestaat wel degelijk. Zo zorgden Egbert en Charissa enkele jaren samen met een ander pleegouderpaar voor...


Tags: , read more

Misverstanden over gehechtheid

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Misverstanden over gehechtheid

Er is veel geschreven over hoe pleeg­ouders de gehechtheid van hun pleegkind kunnen bevorderen. En ook over hoe pleegzorgbegeleiders het proces van ingroei in een nieuw pleeggezin kunnen begeleiden. Het gaat minder vaak over wat je beter niet kunt doen als pleeg­ouder of pleegzorgbegeleider. In dit artikel komen twee hardnekkige misverstanden over gehechtheid aan bod. Om ervoor te zorgen dat een pleegkind zich goed hecht aan zijn nieuwe pleegouders is het belangrijk om sensitief in te gaan op het kind. Dat wil zeggen dat de pleegouder goed...


Tags: , read more

Ondersteuning van pleegouders

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Maar liefst een derde van de pleegzorg­plaatsingen wordt vroegtijdig beëindigd. Uitval is een groot probleem, vindt ook Anne Maaskant, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en schrijfster van verschillende boeken over pleegzorg. Maaskant deed haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van PMTO (Parent Management Training Oregon), een vorm van begeleiding om pleegouders te onder­steunen in het effectief omgaan met  probleemgedrag van hun pleegkind en daarmee het aantal vroegtijdig afge­broken plaatsingen te verminderen. Je hebt...


Tags: , read more

‘Goedkoop is duurkoop”(2)

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

‘Goedkoop is duurkoop”(2)

Voor het online nummer van Mobiel in oktober 2016 schreef Willem van Uijen, in het dagelijks leven financieel con-sultant en pleegvader, over de pleegzorg­conferentie IFCO in Sheffield. Wat hem meteen opviel, waren de enorme ver­schil­len in de pleegzorgvergoeding tussen Engeland en Nederland. Hij sloot zijn artikel, getiteld ‘Goedkoop is duurkoop’, af met de stelling: “Pleegouders in Neder­land krijgen te weinig vergoeding voor de bijdrage die zij leveren aan de maat­schappij.” Hier kwamen veel reacties op van lezers. De strekking van de...


Tags: , read more

Je leven draait door

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Je leven draait door

In december vond in Nijmegen de inspirerende, interactieve eindmanifestatie van Pleegzorg­proof plaats. Dit programma is een vertaling van het migrantenprogramma ‘Opvoeden is een gesprek’ naar de pleegzorgpraktijk. Het afgelopen jaar spraken pleegouders, pleegkinderen, ouders en professionals, onder leiding van  trainers, met elkaar over opvoeding. In alle gesprekken stonden persoonlijke verhalen centraal. De gemeenschappelijke inzichten werden gebundeld en doorgegeven. Een onderdeel van deze eindmanifestatie was het spel ‘Je leven draait...


Tags: , read more

Opvanggezin biedt plek aan alleenstaande minderjarige vluchteling

Posted by on feb 23, 2017 in Artikelen | 0 comments

Opvanggezin biedt plek aan alleenstaande minderjarige vluchteling

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, wie zijn het en waar komen ze vandaan? Jongeren hebben veel traumatische gebeurtenissen meegemaakt voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Hulpverleners zijn daar niet altijd op toegerust. Twee medewerkers van Nidos benadrukken het belang van cultuursensitieve opvang en begeleiding. Een minderjarige asielzoeker zonder ouders krijgt bij aankomst in Nederland te maken met Stichting Nidos, die de voogdij over de jongere op zich neemt (zie kader). Er is de laatste jaren niet alleen een groei in het...


Tags: , read more

Het meisje dat een kind kreeg

Posted by on feb 23, 2017 in Artikelen | 0 comments

Het meisje dat een kind kreeg

Annemieke (41) en Harry (41) werden pleegouders mede door de jeugdzorg­ervaring in de jeugd van Harry. Om kinderen een goed thuis te bieden, verbouwde Harry hun huis. Met acht slaapkamers, twee badkamers en de nodige voorzieningen biedt het huis ruimte aan hun samengestelde gezin met pleeg­kinderen. Vanwege hun aanbod van spoed­zorg en kortdurende pleegzorg vingen ze zevenentwintig kinderen op. In de negen jaar dat ze pleegouders zijn, is het verhaal van de nu zeventienjarige Ozella wel heel bijzonder. Ozella kijkt me nieuwsgierig aan als ik...


Tags: , read more

Thuiszitters en passend onderwijs

Posted by on feb 23, 2017 in Artikelen | 0 comments

Thuiszitters en passend onderwijs

“Onze pleegzoon is van school gestuurd, zijn gedrag was te onaangepast. Hij wacht nu op behandeling en zit thuis.” Er zijn 10.000 thuiszitters in Nederland, een groot probleem. Arnold Jonk, hoofd­inspecteur van het basisonderwijs en aanstaande pleegouder, vindt het onacceptabel als een kind niet naar school kan. Jonk werd onverwacht geconfronteerd met vragen over thuis­zitters tijdens zijn STAP-training. Pleegouders vertelden over hun thuiszittend pleegkind. Ze wilden contact opnemen met de inspecteur. Hoewel Jonk aanwezig was als aanstaande...


Tags: , read more

20 jaar Mijn Levensboek

Posted by on feb 23, 2017 in Artikelen | 0 comments

20 jaar Mijn Levensboek

In elke Mobiel staat op de voorlaatste pagina een fotootje van Mijn Levensboek. Dit Levensboek bestaat precies 20 jaar. Dat was voor Mobiel een mooie aanleiding om naar ervaringen van gebruikers te vragen. Waar kom ik vandaan? “Onze pleegdochter kwam tien jaar geleden bij ons wonen”, vertelt Marianne. “Zij was toen zes jaar. Kort daarna zijn we gestart met het Levensboek. Eerst werkten wij er als pleeg­ouders in en leverde zij knutselwerkjes en tekeningen. Later schreef ze zelf ook mee. Het Levensboek heeft haar een beeld gegeven van haar...


Tags: , read more