Kennisbank


Deze kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.


Matching is maatwerk

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

Matching is maatwerk

In maart verscheen het het handboek ‘Methodisch Matchen’. Hiermee kregen matchers en hun organisaties een hulp­middel in handen voor het complexe matchingsproces dat jeugdigen naar een passend pleeggezin of gezinshuis moet leiden. Niet eerder is in Nederland een methodiek voor alle matchers gemaakt, gebaseerd op wetenschappelijke in­zichten en praktijkkennis. Het handboek is vrij beschikbaar op internet. Hiermee kunnen pleegouders en gezinshuis­ouders ook zien wat belangrijk is bij matching. Uit de wetenschap en praktijk blijkt dat breakdowns...


Tags: , read more

Een spraakmakende blog

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

Een spraakmakende blog

In mei 2016 verscheen een spraakmakende blog op Facebook, getiteld ‘Status: boventallig’. Jeugdzorgorganisatie Horizon had dertien projectgezinnen opgeheven en de gezinshuisouders werden boventallig. Televisieprogramma Zembla wijdde er een uitzending aan: ‘Kind van de rekening’. Een jaar later gaat Mobiel in gesprek met Judith Stoker, de schrijfster van de blog, om te horen hoe het nu met haar gaat. In de gezellige woonkamer van gezinshuis ‘de Vlerken’ vertelt Judith over een bewogen jaar. Ze was heel boos na de mededeling van Horizon dat de...


Tags: , read more

‘Opa, doe je mee?’

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

‘Opa, doe je mee?’

Je leven draait door Joke (10) en Bernard (13) vinden het spannend, maar ook wel leuk dat ik een spel kom spelen. En als blijkt dat er ook nog een verhaal in een pleegzorgblad over wordt geschreven is het helemaal “wauw”. Ze willen direct beginnen. “Opa, doe je mee?” Joke en Bernard wonen bij de ouders van hun vader. Opa en oma waren altijd een plek waar ze veel kwamen en waar ze logeerden als er thuis ruzie was. Nu is het logeren pleegzorg geworden, want het lukt zowel hun vader als hun moeder niet om goed voor hen te zorgen. De...


Tags: , read more

Is de rek eruit?

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Is de rek eruit?

Zoektocht naar ‘supergewone mensen’ Opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinssituatie heeft hoge prioriteit, maar het aantal plekken in pleeggezinnen en gezinshuizen is verre van voldoende. Pleegzorg Nederland zoekt duizenden gezinnen die voor lange of korte tijd een of meerdere kinderen willen opvangen, maar de campagnes leveren niet genoeg nieuwe plekken op om aan de stijgende vraag te voldoen. ‘Is de rek eruit?’ vroegen we aan tien mensen uit het werkveld. ‘Supergewone mensen gezocht’ is de slogan van de laatste...


Tags: , read more

Co-pleegouderschap, een nieuwe optie?

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Co-pleegouderschap, een nieuwe optie?

In Nederland is het de laatste decennia de normaalste zaak van de wereld dat kinderen in twee gezinnen worden op­gevoed. Denk maar aan gescheiden ouders die een nieuw gezin hebben gesticht of aan ‘kinderwenscoach’ Sara Coster, die twee zoons kreeg samen met een homo­stel. Ze schreef een prachtig boek(1) over de totstandkoming van deze relatief nieuwe vorm van co-ouderschap. Co-pleeg­ouder­schap lijkt minder voor de hand liggend, maar het bestaat wel degelijk. Zo zorgden Egbert en Charissa enkele jaren samen met een ander pleegouderpaar voor...


Tags: , read more

Misverstanden over gehechtheid

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Misverstanden over gehechtheid

Er is veel geschreven over hoe pleeg­ouders de gehechtheid van hun pleegkind kunnen bevorderen. En ook over hoe pleegzorgbegeleiders het proces van ingroei in een nieuw pleeggezin kunnen begeleiden. Het gaat minder vaak over wat je beter niet kunt doen als pleeg­ouder of pleegzorgbegeleider. In dit artikel komen twee hardnekkige misverstanden over gehechtheid aan bod. Om ervoor te zorgen dat een pleegkind zich goed hecht aan zijn nieuwe pleegouders is het belangrijk om sensitief in te gaan op het kind. Dat wil zeggen dat de pleegouder goed...


Tags: , read more

Ondersteuning van pleegouders

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Maar liefst een derde van de pleegzorg­plaatsingen wordt vroegtijdig beëindigd. Uitval is een groot probleem, vindt ook Anne Maaskant, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en schrijfster van verschillende boeken over pleegzorg. Maaskant deed haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van PMTO (Parent Management Training Oregon), een vorm van begeleiding om pleegouders te onder­steunen in het effectief omgaan met  probleemgedrag van hun pleegkind en daarmee het aantal vroegtijdig afge­broken plaatsingen te verminderen. Je hebt...


Tags: , read more

‘Goedkoop is duurkoop”(2)

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

‘Goedkoop is duurkoop”(2)

Voor het online nummer van Mobiel in oktober 2016 schreef Willem van Uijen, in het dagelijks leven financieel con-sultant en pleegvader, over de pleegzorg­conferentie IFCO in Sheffield. Wat hem meteen opviel, waren de enorme ver­schil­len in de pleegzorgvergoeding tussen Engeland en Nederland. Hij sloot zijn artikel, getiteld ‘Goedkoop is duurkoop’, af met de stelling: “Pleegouders in Neder­land krijgen te weinig vergoeding voor de bijdrage die zij leveren aan de maat­schappij.” Hier kwamen veel reacties op van lezers. De strekking van de...


Tags: , read more

Je leven draait door

Posted by on apr 26, 2017 in Artikelen | 0 comments

Je leven draait door

In december vond in Nijmegen de inspirerende, interactieve eindmanifestatie van Pleegzorg­proof plaats. Dit programma is een vertaling van het migrantenprogramma ‘Opvoeden is een gesprek’ naar de pleegzorgpraktijk. Het afgelopen jaar spraken pleegouders, pleegkinderen, ouders en professionals, onder leiding van  trainers, met elkaar over opvoeding. In alle gesprekken stonden persoonlijke verhalen centraal. De gemeenschappelijke inzichten werden gebundeld en doorgegeven. Een onderdeel van deze eindmanifestatie was het spel ‘Je leven draait...


Tags: , read more

Opvanggezin biedt plek aan alleenstaande minderjarige vluchteling

Posted by on feb 23, 2017 in Artikelen | 0 comments

Opvanggezin biedt plek aan alleenstaande minderjarige vluchteling

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, wie zijn het en waar komen ze vandaan? Jongeren hebben veel traumatische gebeurtenissen meegemaakt voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Hulpverleners zijn daar niet altijd op toegerust. Twee medewerkers van Nidos benadrukken het belang van cultuursensitieve opvang en begeleiding. Een minderjarige asielzoeker zonder ouders krijgt bij aankomst in Nederland te maken met Stichting Nidos, die de voogdij over de jongere op zich neemt (zie kader). Er is de laatste jaren niet alleen een groei in het...


Tags: , read more