Kennisbank


Deze kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.


Schrijf ons niet af!

Posted by on okt 27, 2017 in Artikelen | 0 comments

Schrijf ons niet af!

Via een oud-collega kwam ik in contact met Joop (43). Joop groeide op in kinder­huizen, een pleeggezin en een gezins­huis. Hij wil zijn verhaal vertellen namens hemzelf en andere pleegkinderen. Joop: “We laten het niet altijd zien, maar diep van binnen zoeken we steun en de bevestiging dat we ertoe doen. Er is vaak zoveel gebeurd, dat je ons, pleegkinderen, moeilijk kunt bereiken.” “We zijn meesters in het verdringen van ellende om op de been te blijven”, zegt Joop. “Als we niet leren hoe we met traumatische ervaringen moeten omgaan, blijven...


Tags: , read more

Samenwerken met ouders met een verstandelijke beperking

Posted by on okt 27, 2017 in Artikelen | 0 comments

Samenwerken met ouders met een verstandelijke beperking

Kinderen opvoeden is een lastige taak voor de gemiddelde volwassene, laat staan voor ouders met beperkte cognitieve capaciteiten. Slechts weinig ouders met een verstandelijke beperking voeden hun kinderen zelfstandig op. Vaak komen de kinderen terecht in een pleeggezin als ondersteuning van de ouders niet vol­doende perspectief biedt. Wat kun je als pleeg­ouder verwachten als je met deze ouders gaat samenwerken? Ouders met een verstandelijke beperking zijn op veel vlakken te vergelijken met kinderen, afhankelijk van de mate van beperking....


Tags: , read more

Positieve ontwikkeling van pleegkinderen

Posted by on okt 27, 2017 in Artikelen | 0 comments

Positieve ontwikkeling van pleegkinderen

‘Wat is belangrijk voor een positieve ontwikkeling van een pleeg­kind?’. Deze vraag stond centraal in het pro­mo­tie­onderzoek dat ik aan de Univer­siteit Leiden heb uitgevoerd in samen­werking met diverse pleegzorgaanbieders. Naast uitgebreid systematisch literatuur­onder­zoek hebben we pleegouders, gedurende één jaar, drie keer gevraagd een online vragenlijst in te vullen over hun pleeg­zorgervaring en hun pleegkinderen. Ruim 550 pleegouders vulden deze vragen­lijsten in. Het betrof zowel netwerk- als bestandsplaatsingen. De pleegkinderen...


Tags: , read more

Ouder op afstand is risico op breakdown

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

Ouder op afstand is risico op breakdown

Auteur: Gé Haans    In het recent verschenen boek ‘Ouderschap zonder opvoederschap’ pleit ik voor een paradigmaverschuiving binnen pleegzorg. Leg het accent op ondersteunend opvoederschap in plaats van vervangend ouderschap. Verban ouders niet naar de marge van hun ouderschap, maar betrek hen actief bij de opvoeding. Een pleegzorg die er is voor het kind én zijn ouders, waarbij het kind opgroeit in twee families. “Als wij als maatschappij kinderen een warm hart toedragen, is het belangrijk ook hun ouders te koesteren”, schreef John Bowlby,...


Tags: , read more

Afgebroken plaatsing: altijd mislukt?

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

Afgebroken plaatsing: altijd mislukt?

“Wanneer kun je niet verder met een kind dat aan jou is toevertrouwd?” Bij onze koffiegroep hebben vijf pleegmoeders behoefte om hierover van gedachten te wisselen. We delen overwegingen, er vloeien tranen en het wordt laat. Na afloop zegt een pleegmoeder: “Wat een worstelingen vanavond. Zo wezenlijk, zo kwetsbaar. Fijn dat we dat met elkaar kunnen delen.” De pleegmoeders noemden diverse redenen om te stoppen met de zorg voor een kind. “Ik had haar niets meer te bieden”, zei de een. “Ik kon de distantie niet meer bewaren”, zei de ander. Weer...


Tags: , read more

Pleeggrootouders, wanneer gaat het goed?

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

Pleeggrootouders, wanneer gaat het goed?

Pleeggrootouders nemen de dagelijkse zorg voor hun kleinkind op zich. Wat speelt allemaal een rol bij het succes van een stabiele plaatsing bij pleeggroot­ouders? Een nieuw onderzoek laat zien dat het goed gaat als pleeggrootouders kiezen voor het belang van hun kleinkind en als ze leuke kanten zien in hun soms lastige kleinkind. In 2014 onderzocht Henk van Oosteren wie al die pleeggrootouders zijn die hun kleinkind een thuis bieden en hij kwam tot belangrijke conclusies. Zestien procent van alle pleegouders – één op de zes – zijn...


Tags: , read more

‘Schrijven was mijn redding’

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

‘Schrijven was mijn redding’

Op zijn kantoor aan de Amsterdamse grachtengordel, ontmoet Mobiel journalist en schrijver Rudie Kagie. “Je bent vroeg!”, klinkt een stem bovenaan de steile, hoge trap. Kagie eet – met stokjes – nog even zijn sushi op. Dan is er koffie. ‘Koffie, espresso, cappuccino?’ Het Nespresso-apparaat doet zijn werk. De setting staat in schril contrast met de situatie van de jonge Rudie die met niet veel meer dan drie onderbroeken, twee paar sokken, een trui en een pyjama op zijn tiende voor langere tijd in kindertehuis Nieuw Voor­dorp belandde....


Tags: , read more

Matching is maatwerk

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

Matching is maatwerk

In maart verscheen het het handboek ‘Methodisch Matchen’. Hiermee kregen matchers en hun organisaties een hulp­middel in handen voor het complexe matchingsproces dat jeugdigen naar een passend pleeggezin of gezinshuis moet leiden. Niet eerder is in Nederland een methodiek voor alle matchers gemaakt, gebaseerd op wetenschappelijke in­zichten en praktijkkennis. Het handboek is vrij beschikbaar op internet. Hiermee kunnen pleegouders en gezinshuis­ouders ook zien wat belangrijk is bij matching. Uit de wetenschap en praktijk blijkt dat breakdowns...


Tags: , read more

Een spraakmakende blog

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

Een spraakmakende blog

In mei 2016 verscheen een spraakmakende blog op Facebook, getiteld ‘Status: boventallig’. Jeugdzorgorganisatie Horizon had dertien projectgezinnen opgeheven en de gezinshuisouders werden boventallig. Televisieprogramma Zembla wijdde er een uitzending aan: ‘Kind van de rekening’. Een jaar later gaat Mobiel in gesprek met Judith Stoker, de schrijfster van de blog, om te horen hoe het nu met haar gaat. In de gezellige woonkamer van gezinshuis ‘de Vlerken’ vertelt Judith over een bewogen jaar. Ze was heel boos na de mededeling van Horizon dat de...


Tags: , read more

‘Opa, doe je mee?’

Posted by on aug 24, 2017 in Artikelen | 0 comments

‘Opa, doe je mee?’

Je leven draait door Joke (10) en Bernard (13) vinden het spannend, maar ook wel leuk dat ik een spel kom spelen. En als blijkt dat er ook nog een verhaal in een pleegzorgblad over wordt geschreven is het helemaal “wauw”. Ze willen direct beginnen. “Opa, doe je mee?” Joke en Bernard wonen bij de ouders van hun vader. Opa en oma waren altijd een plek waar ze veel kwamen en waar ze logeerden als er thuis ruzie was. Nu is het logeren pleegzorg geworden, want het lukt zowel hun vader als hun moeder niet om goed voor hen te zorgen. De...


Tags: , read more