Mobiel en WAT?! live


Mobiel bestond in 2013 40 jaar en de WAT?! 12,5 jaar. Daarom heeft stichting Mobiel, de uitgever van deze tijdschriften, op 2 november 2013 een lezersdag georganiseerd in Zwolle. 

Mobiel en WAT?! live werd bezocht door alle doelgroepen van beide tijdschriften: pleegkinderen, kinderen van pleegouders, pleegouders, ouders en beroepskrachten in pleegzorg in heel Nederland. Pleegzorgervaringen, ontmoeting en de eigen stem van alle betrokkenen – jongeren in het bijzonder – stonden centraal.

Vier pleegzorgthema’s
Vier pleegzorgthema’s die door jongeren zijn ingegeven, vormden de rode draad van deze dag: ‘wennen in je pleeggezin’, ‘hechting’, ‘oudercontacten’ en ’18 worden’. In een interactief programma met onder meer tafelgesprekken, muziek, interviews, speeddaten, theater, creatieve en informatieve workshops en een pleegzorgspel gingen de deelnemers op actieve wijze met deze thema’s aan de slag. Aan het einde van de dag werd een live magazine gepresenteerd, naar aanleiding van de uitkomsten van de workshops.

Live magazine
Het bijzondere en unieke aan Mobiel en WAT?! live was tweeledig. Allereerst kwamen doelgroepen samen die elkaar niet vaak in één setting ontmoeten. Daarnaast was het eindproduct van de dag uniek: de presentatie van het eerste, landelijke live magazine, waarin de stemmen van alle betrokkenen in pleegzorg worden gehoord. De ervaringen van jongeren stonden hierin centraal, met om hen heen een kring van mensen die belangrijk voor hen zijn, dat wil zeggen: ouders, familie, pleeggezin en beroepskrachten in pleegzorg.

Je Leven Draait Door
Tijdens de talkshow ‘Je Leven Draait Door’ kwamen mooie en pittige gesprekken op gang over de vier pleegzorgthema’s. Vervolgens gingen de bezoekers op een creatieve en inhoudelijke manier met de thema’s aan de slag: schilder je netwerk, speeddaten, met twee families leven, columns schrijven, pleegzorgtips geven, interviewen, memory over family en nog veel meer.

Voorrang voor gehechtheid
Redactielid Femmie Juffer prikte in haar lezing een aantal mythes door over gehechtheid. Gehechtheid speelt nog te weinig een rol als er beslissingen over pleegkinderen genomen worden. Femmie Juffer vindt dat gehechtheid voorrang moet krijgen, zodat pleegkinderen een veilig thuis vinden en houden in hun pleeggezin.

Bedankt!
De themadag werd mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en Provincie Overijssel. De organisatie was in handen van de redacties van Mobiel en WAT?! De workshopleiders waren allemaal mensen met pleegzorgervaring, zowel de volwassenen als de jongeren.