Colofon


Mobiel is een onafhankelijk tijdschrift voor pleegzorg en richt zich op allen die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij het pleegzorgwerk. Mobiel verschijnt 6 keer per jaar en is een uitgave van de Stichting Mobiel.

Bestuur
Gerard van Well, Peter van Geel, Henk Reimert, Herman Baartman

Redactie
Lindy Popma (hoofdredacteur), Cor Hazekamp, Femmie Juffer, Willemien Kronenberg, Marion Kruis, Peter Stallenberg, Maud Verhoofstad, Ben Wagner, Willy de Wit, Flip Woltering, Judith Zijtregtop

Bijdragen
Iedereen wordt uitgenodigd kopij en/of informatie aan te leveren. Bij de ­redactie zijn auteursrichtlijnen verkrijgbaar. Namen in bijdragen, artikelen, etc. zijn veelal gefingeerd. De redactie heeft het recht om bijdragen in te korten of niet te plaatsen.

Contact abonnementen | administratie | uitgever
Stichting Mobiel
Postbus 753, 8000 AT Zwolle
tel: (038) 422 25 26
fax: (038) 422 68 98
e-mail: uitgever@bijonspleegzorg.nl

Adreswijzigingen
Abonnees die via een pleegzorg­instel­ling zijn aangemeld, dienen adreswijzigingen aan hun pleegzorginstelling door te geven. Deze instelling zorgt er dan voor dat de abonnementen­administratie van mobiel hun wijziging verwerkt. Particuliere abonnees kunnen zich wel rechtstreeks tot de abonnementen­administratie van Mobiel wenden via (038) 422 25 26 of uitgever@bijonspleegzorg.nl.

Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt € 30,65 (voor België € 32,20). Bij een groepsabonnement van meer dan 10 ex. geldt een gereduceerde prijs. Abonne­menten kunnen op elk gewenst moment ingaan. Bij tussen­tijdse abonnering wordt voor de resterende tijd van het jaar een evenredig gedeelte van de abonnements­prijs berekend.

Losse nummers € 5,35.

Beëindiging van het abonnement kan schriftelijk tot uiterlijk 1 november van het lopende abonnementsjaar. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

Contact redactie
Betreffende de inhoud van het tijdschrift.
Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg
Postbus 753, 8000 AT Zwolle
tel: (06) 831 931 85
fax: (038) 422 68 98
e-mail: redactie@bijonspleegzorg.nl

Advertenties
1/1 pagina € 999,00 excl. btw
1/2 pagina € 593,00 excl. btw
1/3 pagina € 450,00 excl. btw
1/4 pagina € 320,00 excl. btw
Overige tarieven op aanvraag.

Ontwerp & vormgeving
Lion Greveraars – Impression, Maziestraat 2, 2514 GT Den Haag, mclion@mclion.com

Illustraties
Judith Zijtregtop, Hanneke Adelaar

Foto’s
Peter Beemsterboer, Aartseveen 57, 3755 VB Eemnes, info@beemsfoto.nl
Dreamstime

Er is, tenzij anders vermeld, geen relatie tussen de afgebeelde foto’s en de personen die in artikelen worden genoemd.

Drukwerk
Drukkerij Macula bv, Waddinxveen

Website
Johan Slob – Theme Spice, www.themespice.nl