Kennisbank

Deze kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.

 

Thema: Prettig weekend!

Wat kan het heerlijk zijn om even uit de dagelijkse problemen te zijn en je welkom te voelen in een ander gezin. Dat blijkt vooral uit de ervaringsverhalen: voor ouders een rustpunt, voor kinderen een gezellig weekend. En zo gewoon, zoals je ook logeert bij je vriendje of vriendinnetje of bij een goede tante en oom. Voorkomen van een uithuisplaatsing, doorbreken van een negatieve vicieuze...

Tags: , ,
read more

Thema: Wie ben ik?

Voor pleegkinderen is het vaak lastiger om deze vraag te beantwoorden dan voor kinderen die bij hun ouder(s) opgroeien. “Vertel nog eens van vroeger” is ook een heikel punt, omdat informatie over de afkomst van een pleegkind moeilijk te vinden kan zijn of snel wordt vergeten. Een levensboek kan helpen om zicht te krijgen op de eigen familie, achtergrond en levenslijn. Onlangs is er ook een...

Tags: , ,
read more

Thema: Pleegouders leren door

Waarom moet ik een cursus volgen? Een vraag die nogal eens wordt gesteld aan het begin van de voorbereidingstraining voor pleegouders. Het grootbrengen van eigen kinderen heeft toch ook al de nodige ervaringskennis opgeleverd? Bovendien volgen ‘gewone’ ouders ook geen opleiding voordat zij een kind op de wereld zetten. In de training wordt meestal snel duidelijk dat pleegouderschap geen gewoon...

Tags: , ,
read more

Thema: Kindermishandeling

De termen kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing hoor je vaak in de media en in het dagelijks leven, maar wat houden ze precies in? Hoe ga je als pleegouder om met een kind dat mishandeld is? In dit thema proberen we hier antwoord op te geven. Ook willen we kindermishandeling bespreekbaar en zichtbaar maken, zodat mensen zich realiseren dat elk kind hiermee te maken kan hebben of...

Tags: , ,
read more

Thema: Over overplaatsingen

“Elke overplaatsing is er één teveel”, antwoordt een pleegzorgwerker op de vragen die Mobiel en het Landelijk Pleegzorg Panel voor dit thema stelde over overplaatsingen. Hij staat daarin niet alleen, we vinden met z’n allen – pleegouders en professionals – dat er teveel overplaatsingen zijn. De cijfers liegen er ook niet om. Het aantal voortijdig beëindigde plaatsingen (‘breakdowns’)...

Tags: , ,
read more

Thema: Ouders

Een van de belangrijke aspecten van pleegzorg is het oudercontact. Zowel kinderen als ouders en pleegouders steken hier vaak veel tijd en energie in, maar niet altijd met het gewenste resultaat. Er spelen zoveel factoren mee die het contact tussen pleegkinderen en hun ouders ingewikkeld maken. In dit thema is daar alle aandacht voor en komen de pleegkinderen ook ruimschoots aan het woord....

Tags: , ,
read more