Kennisbank

Deze kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.

 

Thema: Ingroeien in een ander gezin

Als een kind een uithuisplaatsing meemaakt, staat zijn wereld op zijn kop. Je kunt je nauwelijks voorstellen wat het is om als kind uit je vertrouwde omgeving weggehaald te worden en op een nieuwe plek geheel opnieuw te moeten beginnen. Soms is er tijd om het kind er enigszins op voor te bereiden, soms gebeurt het geheel onverwacht. Tijdens de STAP-training (voorbereidingstraining) worden...

Tags: , ,
read more

THEMA: IK VERTREK

Als crisispleegvader ben ik eraan gewend dat kinderen die bij ons binnen komen snel weer weggaan. Hoe anders was dat bij onze allereerste crisisplaatsing. Lars stond als elfjarige bij ons op de stoep. De crisisplaatsing liep over in kortverblijf en werd perspectiefbiedend toen zijn moeder naar het buitenland vertrok en haar vijf kinderen aan de hulpverlening overliet. Lars woonde drie jaar bij...

Tags: , ,
read more

Thema: vrije tijd

Sport en cultuur dragen bij aan zelfontplooiing, vertellen kinderen zelf in een onderzoek naar de beleving van sport- en cultuuractiviteiten(1). De activiteiten gaan verveling tegen en sporen aan om door te zetten en doelen te stellen. Kinderen leren dat ze goed moeten oefenen voordat ze een lied kunnen spelen op een instrument en dat ze moeten trainen om op sportwedstrijden te kunnen presteren....

Tags: , ,
read more

Thema: ruzie

“Aan welk thema zouden we in Mobiel echt eens aandacht moeten besteden?” vraag ik aan mijn twintigjarige pleegdochter Amber. “Ruzie”, zegt ze na enig nadenken. “Hoezo?” Amber: “Ruziemaken vind ik lastig. Jij weet alles zo zeker en je hebt overal een mening over. Ik ben bang dat je boos wordt als ik het ergens niet mee eens ben. Vroeger kon ik niet goed inschatten hoe erg dat was. Ik wil weleens...

Tags: , ,
read more

Thema: Impact van diagnoses

Een kind in een pleeggezin is een normaal kind in een normaal gezin. In theorie althans. Veel pleegkinderen hebben te kampen met één of meerdere psychiatrische stoornissen en krijgen een diagnose, zoals een angststoornis, een gedragsstoornis of ADHD. Naast het feit dat de stoornis zelf het leven van het kind bemoeilijkt, kan het toekennen van een diagnose van invloed zijn op hoe het kind naar...

Tags: , ,
read more

Thema: Baby’s

Baby’s hebben niet alleen voedsel nodig om te groeien, maar ook liefde, veiligheid en geborgenheid. Dat geldt zeker ook voor baby’s die niet bij hun ouders kunnen wonen. Sommige baby’s blijven permanent in een pleeggezin en worden er groot. Baby’s die tijdelijk in een pleeggezin wonen, baby’s die afgestaan worden ter adoptie en baby’s die teruggaan naar hun ouders hebben te maken met afscheid en...

Tags: , ,
read more