Pleegzorg begeleiden is een vak!

Het Nederlands Jeugdinstituut en PI Research werkten aan ‘Versterken van pleegzorgbegeleiding – pleegouders, ouders en kinderen worden adequaat begeleid en ondersteund’. Dit resulteerde in maart tot ‘Pleegzorg begeleiden is een vak! De landelijke methodiekhandleiding pleegzorg voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg’. Omdat pleegzorgbegeleiders de verbindende schakel zijn tussen alle...


read more

Ontwikkelagenda voor deskundigheidsbevordering

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) maakte samen met PIONN een plan voor het ‘Investeren in de kracht van pleegouders – optimale toerusting voor een veilig en stabiel opvoedklimaat’. Dit resulteerde in een ‘Ontwikkelagenda voor deskundigheidsbevordering van pleegouders’. Als gevolg van deze uitkomsten start in 2017 bij de ministeries VWS en Veiligheid en Justitie een groot...


read more

Samen de schouders eronder

Hogeschool Windesheim en Trias gingen aan de slag met ‘Werken met netwerken – samenwerken in het belang van het kind’. In maart kwamen hier vier producten uit voort onder de noemer ‘Samen de schouders eronder’: een visie op netwerkbegeleiding, de rapportage van een onderzoek naar de aanwezige methodieken, een handreiking en een toolkit.


read more

Verbeteragenda pleegzorg

Om van pleeggezinnen te horen wat er speelt, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) meerdere keren per jaar een meldactie. De NVP neemt de uitkomsten op in de Verbeteragenda Pleegzorg. Met deze Verbeteragenda laat de NVP de stem van pleegouders horen bij beleidsmakers en organisaties. In mei is de eerste Verbeteragenda Pleegzorg verschenen. In het najaar van 2016 vroeg...


read more

Meer kinderen in gezinshuizen

Het aantal kinderen in gezinshuizen is de afgelopen twee jaar met 50 procent toegenomen. Van 1.728 in 2014 naar 2.594 in 2016. Dat blijkt uit de vierde Factsheet Gezinshuizen van kennisplatform Gezinspiratieplein. De forse groei laat zien dat de nieuwe Jeugdwet, waarbij gemeenten verplicht zijn uithuisgeplaatste kinderen in huis te plaatsen, steeds meer wordt toegepast. Ook het aantal...


read more

Nieuw: online magazine over pleegzorgbegeleiding

De nieuwe online uitgave van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, is verschenen. Je kunt het tijdschrift lezen (en delen) via de link: http://magazine.bijonspleegzorg.nl/mobiel-2-2017 In dit nummer zetten we de pleegzorgbegeleider in de spotlights. Een hulpverlener die we hard nodig hebben en moeten koesteren. Pleegkinderen vragen vaak om specifieke ondersteuning van hun pleegouders. Om deze...


read more