Kennisbank

Deze kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.

 

Pleegoudervoogdij met ondertoezichtstelling (deel 1)

Wanneer het gezag van de ouder(s) wordt beëindigd, benoemt de rechtbank een voogd. Dit kan een voogdijinstelling zijn (gecertificeerde instelling) of een ‘natuurlijk persoon’, ook wel ‘derde’ genoemd. Denk in het laatste geval aan de pleegouder(s) of een familielid van het kind, bijvoorbeeld een tante. De rechter kan er bij beëindiging van het ouderlijk gezag dus voor kiezen om de pleegouder(s)...

Tags: ,
read more

Beëindiging pleeggezinplaatsing

Johan (7 jaar) staat onder toezicht en is uit huis geplaatst. Hij woont bij zijn opa, die ook zijn pleegvader is. De opvoeding valt opa, die al op leeftijd is, zwaar, maar hij wil koste wat kost voor Johan blijven zorgen en niet opgeven. De pleegzorginstelling vindt het beter voor Johan als hij naar een ander pleeggezin wordt overgeplaatst. De pleegzorgwerker kaart deze zorgen aan bij de...

Tags: ,
read more

Met het pleegkind op vakantie

Frits is 8 jaar, staat onder toezicht van de gecertificeerde instelling en woont sinds een klein jaar in een pleeggezin. Zijn moeder heeft het (eenhoofdige) gezag over Frits. Frits draait mee met alle normale gezinsactiviteiten. Ieder jaar gaat het gezin op vakantie naar het buitenland. Het voorjaar breekt aan. Wat moeten de pleegouders doen zodat Frits mee kan op vakantie? Paspoort In ieder...

Tags: ,
read more

Samenwerkingsproblemen

In pleegzorg moeten de betrokken partijen met soms tegengestelde belangen toch samenwerken rond het kind. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten. Deze worden er vaak niet minder op als partijen hun ‘recht gaan halen’, bijvoorbeeld door een juridische procedure te starten. Behalve in situaties waarbij een procedure bij de rechter onvermijdelijk is, is het aan te raden een verschil van mening...

Tags: ,
read more

Herstel van het ouderlijke gezag

Als pleegouders de voogdij hebben verkregen omdat het gezag van de ouders (lees ouders of ouder) is beëindigd, kan het gezag van de ouders worden hersteld. De ouders kunnen hiervoor een verzoek tot herstel van het ouderlijk gezag indienen bij de rechter. Lang niet alle pleegouder­voogden zijn hiervan op de hoogte. Ter geruststelling: een ver­zoek tot herstel van het gezag door de ouders wordt...

Tags: ,
read more

Naar de rechtbank

Vraag van pleegvader Fred: “Onze pleegzoon Justin (3 jaar) staat onder toezicht en woont ruim een jaar bij ons. Zijn moeder wil graag weer voor hem zorgen. Wij hebben onze twijfels of haar persoonlijke situatie voldoende is verbeterd om weer voor Justin te kunnen zorgen. De machtiging tot uithuisplaatsing duurt nog vier maanden. De gezinsvoogd  is niet duidelijk over de koers. Hierdoor blijven...

Tags: ,
read more