Geen pijn geen angst geen leven

Een indrukwekkend boek waarin Stanneke Lunter als moeder en psychiater terugkijkt op het leven van haar jongste dochter. Jitske wordt alom bemind en gewaardeerd, maar krijgt op zestienjarige leeftijd last van faalangst en somberheid. Dit mondt uit in een diepe depressie. Ze gaat de strijd aan tegen zelfverwonding en suïcidaliteit en probeert grip op haar leven te krijgen. Ondanks alle hulp lukt...

Tags: ,
read more

Hoe krijg ik grip op zelfsbeschadiging?

Dit is een werkboek voor jongeren die zichzelf beschadigen. Het is geschreven als hulpmiddel voor jongeren die therapie krijgen en is geen vervanging van therapie. Voor pleegouders is het goed om te lezen vanwege de helder geformuleerde thema’s en vragen die aan de orde komen, zoals: waarom beschadigen mensen zichzelf? Hierdoor krijg je meer zicht op welke problemen er mogelijk spelen als een...

Tags: ,
read more

Ouderschap zonder opvoederschap

Samenwerking tussen ouders en pleegouders bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de plaatsing, blijkt uit onderzoek. Deskundigen houden een pleidooi om ouders meer te betrekken bij de opvoeding. De kracht van het boek zit echter in de zeventien gesprekken met ouders over hun leven, hun kinderen en het contact met de kinderen en hun pleegouders. De gesprekken lijken bijna letterlijk...

Tags: ,
read more

Spelenderwijs verbinden en hechten

Dit boek begint met een voorwoord van Leony Coppens dat een warm pleidooi is voor de veilige gehechtheid als basis voor een gezonde ontwikkeling. Daarna legt de schrijfster, Micheline Mets, de twaalf zintuigen van Rudolf Steiner (De Vrije School) uit. De vier onderste of lichaamsgerichte zintuigen zijn: tastzin, levenszin, zelfbewegingszin en evenwichtszin. Met deze vier zintuigen bouwt het kind...

Tags: ,
read more

Pleegzorg in beeld

Deze handleiding video-interactiebegeleiding (VIB) voor professionals in de pleegzorg is gemaakt en getest binnen tal van pleegzorgsituaties. Hoe bevorderen we de hechting tussen het pleegkind en de pleegouder? Wat heeft dit kind nodig in het gezin en op school? Wat zien we als pleegouder, leerkracht of begeleider over het hoofd? Hoe kunnen we beter aansluiten op wat het kind nodig heeft? Vragen...

Tags: ,
read more

Hechtingsgerichte gezinstherapie

Gehechtheid als behandeldoel in individuele kindtherapie is eigenlijk een contradictio in terminis: gehechtheid gaat over relaties en wel over ouder-kind relaties. Als je daar een wezenlijke bijdrage aan wilt leveren als therapeut, dan kan dat alleen maar in een therapievorm waar ouders een grote rol in spelen, zo stelt Dan Hughes. Zijn werkwijze beschrijft hij in ‘Attachment Focused Family...

Tags: ,
read more