Kennisbank

Deze kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.

 

Het kind van de rekening?!

Zomaar wat krantenkoppen van de afgelopen maanden:  “William Schrikker Groep ziet af van aanbesteding voor jeugdbescherming in gemeente Dordrecht en omgeving.” “Mondriaan, aanbieder van hoogspecialistische jeugdzorg in Limburg, stopt een deel van zijn behandelingen.”   “Gemeentelijke geldpot jeugdzorg leeg.” Het uitgangspunt bij de decentralisatie in 2015 was: niemand mag buiten de boot vallen....

Tags: ,
read more

Onze pleegkinderen zijn gedoopt

Mag je als pleegouders je pleegkinderen laten dopen? Het is een vraag die veel christelijke pleeggezinnen bezighoudt. Bert (52) en Dineke (47) zijn actief lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in hun woonplaats. Zij lieten hun pleegdochters dopen, maar bespraken dit eerst met alle betrokkenen. Bert en Dineke hebben drie kinderen. Hun zoon van 23 heeft een eigen bedrijf en woont thuis, want...

Tags: ,
read more

Een nieuwe kijk op pleegouderschap

De zoektocht naar nieuwe pleegouders en de roep om meer stabiliteit voor pleegkinderen zijn actuele en urgente thema’s. Dat maakt het nodig om nieuwe vormen van pleegouderschap te overwegen. Pleegkinderen worden zelden geadopteerd in Nederland, terwijl dat wel vaak voorkomt in bijvoorbeeld Engeland. In andere landen komt ook ‘eenvoudige of zwakke’ adoptie en ‘open adoptie’ voor. In Nederland...

Tags: ,
read more

Lobke woont weer bij haar moeder

Toen Lobke drie jaar was, kwam ze met haar eenjarige broertje Björn bij Willy en Peter wonen, haar oom en tante. Ze is nu negentien en bijna een jaar geleden verhuisde ze naar haar moeder. Open­hartig vertellen Lobke, Willy en moeder Aagje over de grote verandering. Lobke begint: “Toen ik ouder werd, heb ik altijd gezegd: ‘De cirkel is pas rond als ik ook nog een poosje bij mama kan wonen.’ Het...

Tags: ,
read more

Schrijf ons niet af!

Via een oud-collega kwam ik in contact met Joop (43). Joop groeide op in kinder­huizen, een pleeggezin en een gezins­huis. Hij wil zijn verhaal vertellen namens hemzelf en andere pleegkinderen. Joop: “We laten het niet altijd zien, maar diep van binnen zoeken we steun en de bevestiging dat we ertoe doen. Er is vaak zoveel gebeurd, dat je ons, pleegkinderen, moeilijk kunt bereiken.” “We zijn...

Tags: ,
read more

Samenwerken met ouders met een verstandelijke beperking

Kinderen opvoeden is een lastige taak voor de gemiddelde volwassene, laat staan voor ouders met beperkte cognitieve capaciteiten. Slechts weinig ouders met een verstandelijke beperking voeden hun kinderen zelfstandig op. Vaak komen de kinderen terecht in een pleeggezin als ondersteuning van de ouders niet vol­doende perspectief biedt. Wat kun je als pleeg­ouder verwachten als je met deze ouders...

Tags: ,
read more