Ruzie ligt op de loer

In pleegzorg hebben we te maken met veel verschillende betrokkenen: (pleeg)kinderen, ouders, pleegouders, gezinsvoogden, pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers, gemeenteambtenaren et cetera. Allemaal hebben zij een mening over wat het beste is voor het pleegkind en allemaal zijn ze medeverantwoordelijk voor de pleegzorgsituatie. Binnen dit web van gedeelde verantwoordelijkheid en verschil...

Tags: , ,
read more

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Dit  is eigenlijk een leerboek voor leerkrachten van de basisschool. Als eerste leggen de auteurs het begrip trauma uit. De ontwikkeling van de hersenen komt aan de orde en welke effecten trauma heeft op de ontwikkeling van kinderen. Vervolgens leggen ze uitgebreid uit hoe een leerkracht kan helpen de veerkracht van het kind te vergroten door traumasensitief les te geven. Na vrijwel ieder...

Tags: ,
read more

Een klein leven

Anders dan de meeste in Mobiel besproken boeken betreft het hier een roman. Het boek is een wereldwijd succes. Het vraagt erom om in een ruk uitgelezen te worden, ondanks de 750 pagina’s. De hoofdpersonen zijn Jude en zijn drie vrienden. Het verhaal begint in hun studententijd. Jude is een getalenteerde student rechten die uitblinkt in zijn studie. Al snel na zijn afstuderen heeft hij een goede...

Tags: ,
read more

De Kleine Gids Hechting en Trauma

Dit boek is een aanrader voor alle pleegouders en gezinhuisouders. In een prettig leesbare stijl schrijft Petra Bastiaensen over zowel hechting als trauma. Hoe kunnen beide samenhangen, hoe kan het op verschillende gebieden misgaan en wat zijn de herstelmogelijkheden? Na de diagnostiek (wat is er nu eigenlijk mis?) gaat de auteur uitgebreid in op herstel door het kind in een veilige...

Tags: ,
read more

Traumasensitief opvoeden, modegril of bittere noodzaak?

In Mobiel staan we regelmatig stil bij trauma’s en hulp aan getraumatiseerde pleegkinderen. Traumasensitief opvoeden is daarbij het motto. De laatste tijd komt het ene na het andere boek over trauma uit en worden er veel trainingen georganiseerd voor pleegouders en gezinshuisouders. Mobiel sprak met dr. Anneke Vinke over dit verschijnsel. Zij is orthopedagoog en GZ kinder- en jeugdpsycholoog met...

Tags: ,
read more

Een stuiterbal in huis

Toen Mark een peuter was, zat zijn pleeg­moeder Marijke al op het puntje van haar stoel om op tijd in te grijpen. Vooral als ze bij iemand op bezoek waren, stuiterde Mark door het huis. Het had geen zin om er iets over te zeggen, want het was geen onwil. Mark doet voordat hij denkt, aldus Marijke. Vanaf zijn komst in het pleeg­gezin paste ze het gezins­programma op het jongetje aan. Dat moest...

Tags: ,
read more