Thema: Pleegouders leren door

Waarom moet ik een cursus volgen? Een vraag die nogal eens wordt gesteld aan het begin van de voorbereidingstraining voor pleegouders. Het grootbrengen van eigen kinderen heeft toch ook al de nodige ervaringskennis opgeleverd? Bovendien volgen ‘gewone’ ouders ook geen opleiding voordat zij een kind op de wereld zetten. In de training wordt meestal snel duidelijk dat pleegouderschap geen gewoon...

Tags: , ,
read more

Sterke sprekers en veel uitwisseling

Pleegouderraden signaleren behoefte aan kennis Een thema-avond over hechting, georganiseerd door een pleegouderraad, bracht meer dan honderd pleegouders op de been. Bezoekers gaven aan behoefte te hebben aan meer thema-avonden om hun kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen. Verschillende pleegouderraden (inspraakorganen voor pleegouders binnen de pleegzorgorganisaties) organiseren...

Tags: , ,
read more

‘Rouwen is je verhaal kwijt kunnen’

Renée Wolfs verwierf bekendheid met ‘Wereldkind, praten met je adoptiekind’ en ‘De adoptiedialoog’. Ook pleeg­ouders vonden hun weg naar deze boeken. In haar eigen praktijk begeleidde zij adoptie- en pleegouders bij verlies­verwerking.(1) Mobiel sprak met haar over haar nieuwe boek: ‘De Cirkel van Verbinding, omgaan met verlies bij adoptie en pleegzorg.’ Wolfs is moeder van drie geadopteerde...

Tags: ,
read more

Klapmobiel

Onlangs zat ik samen met mijn vijftienjarige pleegdochter in een panel voor een zaal met aspirant-pleeg­ouders. De eerste vraag die zij kreeg was: “Hoe komt het dat jij niet bij je ouders kunt wonen?” Ze aarzelde geen moment en beschreef de grote lijn van wat zich in haar verleden had afgespeeld. Het familie­drama, haar vertrek uit het ouderlijk gezin, de weg die uiteindelijk naar adequate hulp...

Tags: ,
read more

Thema: Geschikt/ongeschikt

Ruimte in je hart en in je huis: het wordt vaak genoemd als voorwaarde om een pleegkind te kunnen opvangen, maar wat maakt iemand daadwerkelijk geschikt voor het pleegouderschap? Wie moet je het aanraden of juist ontraden? Hoe voorkom je dat mensen die ongeschikt zijn toch pleegouder worden? Voor de beoordeling op geschiktheid van pleegouders worden landelijk dezelfde criteria gehanteerd. Pas...

Tags: , ,
read more

Screening bij adoptie en pleegzorg

Wanneer ben je geschikt om voor het kind van een ander te zorgen? Deze vraag speelt niet alleen bij pleegouders, maar ook bij mensen die een kind willen adopteren. Tim de Jong sprak met Juul Polders, adviseur beleid bij de Raad voor de Kinderbescherming, over de wijze waarop adoptieouders worden gescreend en de verschillen met pleegzorg. Wie in Nederland de zorg voor een kind van een ander op...

Tags: , ,
read more