Van manager naar mama

Pleegzorg kan levens ingrijpend veran­deren, soms in korte tijd. Dit heb ik als voormalig manager aan den lijve onder­vonden toen ik besloot om in mijn eentje voor mijn driejarig neefje te gaan zorgen. Ik had krap drie maanden de tijd om me voor te bereiden op het pleegouder­schap. Langzaam en hardop tel ik 1,2,3, … 8, 9, 10! Ik kom, wie niet weg is, is gezien! Ik loop de gang door op zoek naar...

Tags: ,
read more

Ben ik je pleegzoon of je zoon?

De pleegzoon van Francette en Henk, ging op achtjarige leeftijd naar een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking. In de weekends bleef hij bij zijn pleeggezin wonen. De hechte band van Francette met Errol bleef altijd bestaan. Nu Errol volwassen is, heeft Francette veel steun aan andere ouders met een gehandicapt kind. Wat is de samenstelling van jullie gezin? “Ons gezin...

Tags: ,
read more