Ouderschap zonder opvoederschap

Samenwerking tussen ouders en pleegouders bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de plaatsing, blijkt uit onderzoek. Deskundigen houden een pleidooi om ouders meer te betrekken bij de opvoeding. De kracht van het boek zit echter in de zeventien gesprekken met ouders over hun leven, hun kinderen en het contact met de kinderen en hun pleegouders. De gesprekken lijken bijna letterlijk...

Tags: ,
read more

Thema: vrije tijd

Sport en cultuur dragen bij aan zelfontplooiing, vertellen kinderen zelf in een onderzoek naar de beleving van sport- en cultuuractiviteiten(1). De activiteiten gaan verveling tegen en sporen aan om door te zetten en doelen te stellen. Kinderen leren dat ze goed moeten oefenen voordat ze een lied kunnen spelen op een instrument en dat ze moeten trainen om op sportwedstrijden te kunnen presteren....

Tags: , ,
read more

Handje helpen bij vrije tijd

Iedere zaterdagmiddag komt Esther (18) op bezoek bij Masha (14). Esther is vrijwilliger van Handjehelpen, een vrijwilligersorganisatie uit Utrecht en omgeving. Samen gaan ze wat doen op Masha’s kamer: een spelletje of knutselen. Soms trekken ze eropuit en ondernemen ze iets buitenshuis, ze fietsen een eindje of gaan de stad in. Voor de pleegouders is het een opluchting dat Esther het weekeinde...

Tags: , ,
read more

Thuiszitters en passend onderwijs

“Onze pleegzoon is van school gestuurd, zijn gedrag was te onaangepast. Hij wacht nu op behandeling en zit thuis.” Er zijn 10.000 thuiszitters in Nederland, een groot probleem. Arnold Jonk, hoofd­inspecteur van het basisonderwijs en aanstaande pleegouder, vindt het onacceptabel als een kind niet naar school kan. Jonk werd onverwacht geconfronteerd met vragen over thuis­zitters tijdens zijn...

Tags: ,
read more

Valse start

Kijkend naar mijn pubers en bijna volwassen pleegkinderen, vraag ik me vaak af: Hoe zal het gaan als ze volwassen zijn? Dit boek geeft een beeld van de toekomst van uithuisgeplaatste jongeren. Vijftien jaar geleden portretteerde de schrijfster vijftien jongeren. Ze ging terug en maakte portretten van volwassenen die soms wel en soms niet hun leven op orde hebben. Ze toont hun kracht en...

Tags: ,
read more

In de boot

Pleegouders stappen in hun bootje pleegzorg: een roeiboot, een jacht, een kano, een mooi geverfde of een gammele boot. Onderweg vaart een pleegkind mee. Dat is wennen. Soms is het kind erg wiebelig en dreigt de boot water te maken of een verkeerde koers te varen. Langs de kant loopt een pleeg­zorgwerker mee die aanwijzingen geeft door een megafoon. Dat is voor de meeste pleegouders voldoende om...

Tags: ,
read more