Het kind van de rekening?!

Zomaar wat krantenkoppen van de afgelopen maanden:  “William Schrikker Groep ziet af van aanbesteding voor jeugdbescherming in gemeente Dordrecht en omgeving.” “Mondriaan, aanbieder van hoogspecialistische jeugdzorg in Limburg, stopt een deel van zijn behandelingen.”   “Gemeentelijke geldpot jeugdzorg leeg.” Het uitgangspunt bij de decentralisatie in 2015 was: niemand mag buiten de boot vallen....

Tags: ,
read more

Anne gaat begeleid zelfstandig wonen

Vier jaar geleden leerde ik Anne kennen. Ze was toen 13 jaar en was vanwege een crisissituatie  thuis in een woongroep geplaatst. Haar vier jaar jongere zusje Maartje woonde in een pleeggezin dat ik begeleid. Onder het genot van een ijsje vertelt Anne over de afscheidsmomenten in haar leven en de stappen die ze heeft gezet op weg naar zelfstandigheid. Mijn eerste ontmoeting met Anne kan zij zich...

Tags: , ,
read more

Pleegzorg is ook zorgen voor elkaar

De problematiek binnen pleegzorg neemt toe. De levensverhalen van kinderen lijken ernstiger, gedragsproblemen heftiger en diagnoses complexer. Eenieder die je naar de oorzaak vraagt, heeft hier zijn mening over. Het werk van een jeugdzorgwerker pleegzorg is hierdoor de afgelopen jaren veranderd en ook het takenpakket is uitgebreid. Het werk is veelzijdiger en nog uitdagender ge­worden. Ik ben er...

Tags: ,
read more

Het meisje dat een kind kreeg

Annemieke (41) en Harry (41) werden pleegouders mede door de jeugdzorg­ervaring in de jeugd van Harry. Om kinderen een goed thuis te bieden, verbouwde Harry hun huis. Met acht slaapkamers, twee badkamers en de nodige voorzieningen biedt het huis ruimte aan hun samengestelde gezin met pleeg­kinderen. Vanwege hun aanbod van spoed­zorg en kortdurende pleegzorg vingen ze zevenentwintig kinderen op....

Tags: ,
read more

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Acht jonge vrouwen vertellen hun indrukwekkende verhaal, van fysieke en psychische mishandeling tot seksueel misbruik. De verhalen worden afgewisseld met tips aan iedere volwassene, maar ook aan hulpverleners, over het omgaan met kinderen die mishandeld worden. Jaarlijks worden rond de 120.000 kinderen mishandeld. Toch ligt dit onderwerp nog steeds in de taboesfeer. Zelfs hulpverleners praten te...

Tags: ,
read more

Op bezoek bij pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorgorganisatie Lindenhout zet in op deskundigheidsbevordering van pleeg­ouders en pleeggezinbegeleiders. Een van de vragen daarbij is: Hoe kunnen we onze pleegouders versterken in positief opvoederschap wanneer pleegkinderen toenemende gedragsproblemen laten zien en een afgebroken plaatsing dreigt? Om antwoord te krijgen op die vraag gingen pleegzorgbegeleiders, een matcher en een...

Tags: ,
read more