Onze pleegkinderen zijn gedoopt

Mag je als pleegouders je pleegkinderen laten dopen? Het is een vraag die veel christelijke pleeggezinnen bezighoudt. Bert (52) en Dineke (47) zijn actief lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in hun woonplaats. Zij lieten hun pleegdochters dopen, maar bespraken dit eerst met alle betrokkenen. Bert en Dineke hebben drie kinderen. Hun zoon van 23 heeft een eigen bedrijf en woont thuis, want...

Tags: ,
read more

PleegWijzer bestaat tien jaar

Wat een warm welkom voor de pleeg­gezinnen uit Groningen en Drenthe die op 17 september de jubileumbijeen­komst van Stichting PleegWijzer in Assen be­zochten. De rode loper lag uit en ernaast stonden tafels met vazen met bloemen in allerlei kleuren. In de hal van de moderne middelbare school stond koffie met gebak klaar. Geen standaardopening bij deze bijeenkomst, maar een sprankelend op­treden...

Tags: ,
read more

Presentatie samenleesboek ‘Hier woon ik’

“We dachten dat mama dood was.” Een tweeling van een jaar of 8 krijgt hun moeder ’s ochtends niet wakker. Als ze alarm slaan bij de buurman, gaat die onwillig mee. “Ze is niet dood, ze had gisteren vast een glaasje te veel op”, is zijn bozige constatering. De kinderen gaan ontdaan en zonder eten naar school. Zo begint de pleegzorggeschiedenis van Cas en Jasmijn....


read more

Fulltime vrijwilligerswerk

In mijn vrijwilligerswerk voor de wijkkrant in mijn woonplaats, interview ik voor elke aflevering een bewoner van onze wijk over zijn of haar vrijwilligerswerk. Elke keer ben ik weer onder de indruk van de gedrevenheid waarmee mensen zich inzetten voor anderen. De taken die ze oppakken zijn heel verschillend. Zoals een vrouw die al jaren in de bijstand zit en trouw vier ochtenden in de week naar...

Tags: ,
read more

Minder vaak uit huis plaatsen

In 2014 zijn er gemiddeld per dag 26 kinderen uit huis geplaatst en in een pleeggezin opgenomen. Aangezien niet elk kind direct in een pleeggezin geplaatst wordt, moet het aantal uithuis­plaats­ingen nog een stuk hoger liggen. Stelt u zich voor: Elke dag een schoollokaal vol kinderen, die niet terug naar huis, maar bij ‘vreemde mensen in een ander huis’ gaan wonen. Gevoelens van angst, ver­driet...

Tags: ,
read more

Het heeft invloed op alles

Zeven jongvolwassenen vertellen hoe ze getekend zijn door wat ze hebben meegemaakt in hun jeugd. De verwaarlozing, de mishandeling en het (seksueel) geweld hebben hen angstig, onzeker en soms zelfs crimineel of gewelddadig gemaakt. Ze kijken terug en uit hun verhalen is op te maken dat ze nog altijd boos en verdrietig zijn over wat hun is overkomen. Hulpverlening ontbrak, werd op het verkeerde...

Tags: ,
read more