Voor het eerst hoor ik ergens echt bij

De deur slaat dicht en de voogd stapt weer in de auto. Daar zit je dan. In een onbekende stad, bij een onbekend gezin en met kinderen die je voor de eerste keer in je leven ziet. Je pakt je tas en loopt met je gezinshuisouder naar je kamer. “Neem maar rustig de tijd om je spulletjes uit te pakken.” Je hoort voetstappen de trap afgaan en gaat op je bed zitten. Alweer een nieuwe plek… Voor veel...

Tags: , ,
read more

Wat werkt bij ouders met verstandelijke beperkingen?

Kinderen van ouders met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) komen met enige regelmaat terecht in een pleeggezin. Hoe kunnen de ouders het beste worden geholpen bij de opvoeding, zodat hun kind thuis kan blijven wonen? Dat onderzocht Marja Hodes de afgelopen acht jaar. Hoe ontstond jouw interesse in dit onderwerp? “Dat heeft te maken met mijn kijk op de maatschappij. Ik vind dat onze...

Tags: ,
read more

Positieve ontwikkeling van pleegkinderen

‘Wat is belangrijk voor een positieve ontwikkeling van een pleeg­kind?’. Deze vraag stond centraal in het pro­mo­tie­onderzoek dat ik aan de Univer­siteit Leiden heb uitgevoerd in samen­werking met diverse pleegzorgaanbieders. Naast uitgebreid systematisch literatuur­onder­zoek hebben we pleegouders, gedurende één jaar, drie keer gevraagd een online vragenlijst in te vullen over hun...

Tags: ,
read more

Een trotse opa

Op een zonnige zaterdag zijn de kinderen en onze negen kleinkinderen bij ons. Oma is jarig. Nienke, de jongste spruit van bijna een jaar, heeft net leren zwaaien. Ze vindt het een mooi spelletje en ze straalt als we terugzwaaien. Ineens valt het me op hoeveel het meisje op haar moeder lijkt. Die was net zo oud als Nienke nu, toen ze bij ons kwam wonen. Nienke heeft ook de staalblauwe ogen van...

Tags: ,
read more

Hechtingsgerichte gezinstherapie

Gehechtheid als behandeldoel in individuele kindtherapie is eigenlijk een contradictio in terminis: gehechtheid gaat over relaties en wel over ouder-kind relaties. Als je daar een wezenlijke bijdrage aan wilt leveren als therapeut, dan kan dat alleen maar in een therapievorm waar ouders een grote rol in spelen, zo stelt Dan Hughes. Zijn werkwijze beschrijft hij in ‘Attachment Focused Family...

Tags: ,
read more

Ouder op afstand is risico op breakdown

Auteur: Gé Haans    In het recent verschenen boek ‘Ouderschap zonder opvoederschap’ pleit ik voor een paradigmaverschuiving binnen pleegzorg. Leg het accent op ondersteunend opvoederschap in plaats van vervangend ouderschap. Verban ouders niet naar de marge van hun ouderschap, maar betrek hen actief bij de opvoeding. Een pleegzorg die er is voor het kind én zijn ouders, waarbij het kind opgroeit...

Tags: ,
read more