Positieve ontwikkeling van pleegkinderen

‘Wat is belangrijk voor een positieve ontwikkeling van een pleeg­kind?’. Deze vraag stond centraal in het pro­mo­tie­onderzoek dat ik aan de Univer­siteit Leiden heb uitgevoerd in samen­werking met diverse pleegzorgaanbieders. Naast uitgebreid systematisch literatuur­onder­zoek hebben we pleegouders, gedurende één jaar, drie keer gevraagd een online vragenlijst in te vullen over hun...

Tags: ,
read more

Een trotse opa

Op een zonnige zaterdag zijn de kinderen en onze negen kleinkinderen bij ons. Oma is jarig. Nienke, de jongste spruit van bijna een jaar, heeft net leren zwaaien. Ze vindt het een mooi spelletje en ze straalt als we terugzwaaien. Ineens valt het me op hoeveel het meisje op haar moeder lijkt. Die was net zo oud als Nienke nu, toen ze bij ons kwam wonen. Nienke heeft ook de staalblauwe ogen van...

Tags: ,
read more

Hechtingsgerichte gezinstherapie

Gehechtheid als behandeldoel in individuele kindtherapie is eigenlijk een contradictio in terminis: gehechtheid gaat over relaties en wel over ouder-kind relaties. Als je daar een wezenlijke bijdrage aan wilt leveren als therapeut, dan kan dat alleen maar in een therapievorm waar ouders een grote rol in spelen, zo stelt Dan Hughes. Zijn werkwijze beschrijft hij in ‘Attachment Focused Family...

Tags: ,
read more

Ouder op afstand is risico op breakdown

Auteur: Gé Haans    In het recent verschenen boek ‘Ouderschap zonder opvoederschap’ pleit ik voor een paradigmaverschuiving binnen pleegzorg. Leg het accent op ondersteunend opvoederschap in plaats van vervangend ouderschap. Verban ouders niet naar de marge van hun ouderschap, maar betrek hen actief bij de opvoeding. Een pleegzorg die er is voor het kind én zijn ouders, waarbij het kind opgroeit...

Tags: ,
read more

Matching is maatwerk

In maart verscheen het het handboek ‘Methodisch Matchen’. Hiermee kregen matchers en hun organisaties een hulp­middel in handen voor het complexe matchingsproces dat jeugdigen naar een passend pleeggezin of gezinshuis moet leiden. Niet eerder is in Nederland een methodiek voor alle matchers gemaakt, gebaseerd op wetenschappelijke in­zichten en praktijkkennis. Het handboek is vrij beschikbaar op...

Tags: ,
read more