Thuiskomen in een bekend gezin

Zo’n veertig procent van de pleegkinderen wordt opgevangen door familieleden of bekenden. De ingroei verloopt anders dan in een onbekend pleeggezin, omdat het kind en de netwerkpleegouders elkaar meestal al kennen. Wat wel moet wennen, zijn de veranderde rollen. Steeds vaker wordt in het netwerk van het kind gekeken naar opvang als een kind tijdelijk of langdurig niet bij de ouders kan...

Tags: , ,
read more

Een nieuwe kijk op pleegouderschap

De zoektocht naar nieuwe pleegouders en de roep om meer stabiliteit voor pleegkinderen zijn actuele en urgente thema’s. Dat maakt het nodig om nieuwe vormen van pleegouderschap te overwegen. Pleegkinderen worden zelden geadopteerd in Nederland, terwijl dat wel vaak voorkomt in bijvoorbeeld Engeland. In andere landen komt ook ‘eenvoudige of zwakke’ adoptie en ‘open adoptie’ voor. In Nederland...

Tags: ,
read more

Pleeggrootouders, wanneer gaat het goed?

Pleeggrootouders nemen de dagelijkse zorg voor hun kleinkind op zich. Wat speelt allemaal een rol bij het succes van een stabiele plaatsing bij pleeggroot­ouders? Een nieuw onderzoek laat zien dat het goed gaat als pleeggrootouders kiezen voor het belang van hun kleinkind en als ze leuke kanten zien in hun soms lastige kleinkind. In 2014 onderzocht Henk van Oosteren wie al die pleeggrootouders...

Tags: ,
read more

Misverstanden over gehechtheid

Er is veel geschreven over hoe pleeg­ouders de gehechtheid van hun pleegkind kunnen bevorderen. En ook over hoe pleegzorgbegeleiders het proces van ingroei in een nieuw pleeggezin kunnen begeleiden. Het gaat minder vaak over wat je beter niet kunt doen als pleeg­ouder of pleegzorgbegeleider. In dit artikel komen twee hardnekkige misverstanden over gehechtheid aan bod. Om ervoor te zorgen dat een...

Tags: ,
read more

Opvanggezin biedt plek aan alleenstaande minderjarige vluchteling

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, wie zijn het en waar komen ze vandaan? Jongeren hebben veel traumatische gebeurtenissen meegemaakt voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Hulpverleners zijn daar niet altijd op toegerust. Twee medewerkers van Nidos benadrukken het belang van cultuursensitieve opvang en begeleiding. Een minderjarige asielzoeker zonder ouders krijgt bij aankomst in...

Tags: ,
read more

Herstel is mogelijk

Kunnen pleegkinderen zich herstellen van alle trauma’s die ze hebben meegemaakt? Trauma’s en ontoereikende zorg in de vroege jeugd zetten vaak een stempel op de gehechtheid van pleegkinderen. Ze laten onveilig of problematisch gehechtheidsgedrag zien in de omgang met hun pleegouders. Toch is herstel mogelijk. Veel pleegkinderen hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt voor ze in het...

Tags: ,
read more