Genogram en genealogie

Het genogram is een soort familiestamboom. Genealogie is het onderzoek naar de verwantschap tussen familieleden, de familiestamboom. In het thema van deze Mobiel ‘Van generatie op generatie’ mag een verwijzing hiernaar natuurlijk niet ontbreken. Een genogram biedt een grafische weergave van de samenstelling van een familie, over minstens drie generaties. Daarbij worden bijzondere symbolen...

Tags: , ,
read more

Uithuisplaatsing een noodzakelijk kwaad

Op 8 december 2005 vond in Amsterdam het zeer druk bezochte congres ‘Uithuisplaatsing. Een noodzakelijk kwaad’ plaats. Er waren vooral werkers vanuit de jeugdzorg op af gekomen. Een herhaling vindt plaats op 23 maart aanstaande, omdat er zoveel aanvragen waren binnen gekomen. Het zogenaamde ‘Savanna-effect’ bestaat dus echt: er werd weer openlijk gesproken over de zegeningen (mijn woorden) van...

Tags: ,
read more