Opvoedouders

Edward en zijn vrouw Mieke zijn opvoedouders bij het Leger des Heils. Binnen het programma Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) zorgen ze een jaar lang voor de opvoeding van jongeren die door justitie geplaatst worden in deze bijzondere vorm van pleegzorg (zie ook Mobiel 3, 2007). Dit programma is bedoeld voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. Wat is de samenstelling van jullie...

Tags: ,
read more

De ene pijn door de andere vervangen

Automutilatie, oftewel zelfbeschadiging, is altijd een zeer heftig en verdrietig probleem. Wanneer het voorkomt, moet er doeltreffend hulp geboden worden. In het handboek voor kinder- en jeugd­psychiatrie wordt aangegeven dat automutilatie in de jeugdpsychiatrie een regelmatig voorkomend probleem is. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen in de puberteit, maar ook om jonge kinderen. Het...

Tags: ,
read more

Oplossingen voor een droge nachtrust

Een simpel probleem met soms vergaande gevolgen. Bedplassen zorgt bij kinderen die geacht worden zindelijk te zijn vaak voor schaamte, onzekerheid en het gevoel ‘vies’ te zijn. Voor pleegouders die zelf geen kinderen hebben en die te maken krijgen met een pleegkind dat nog steeds bedplast, is het lastig zoeken naar een oplossing. Ook de pleegzorgbegeleider heeft niet altijd een oplossing paraat....

Tags: ,
read more

Robert (18): “Ik vind het belangrijk om familie om me heen te hebben”

Redacteur Ben Wagner sprak met Robert, Trees en Fokke. Robert is een bijna achttienjarige jongen, die twijfelt of hij naar de marine of een ander legeronderdeel wil. Robert woont in het pleeggezin van Trees en Martin, waar ook een zusje van Robert woont en een aantal adoptiekinderen. Trees is een door de wol geverfde pleegmoeder. Fokke is de oom van Robert en bij hem vindt het gesprek plaats....

Tags: , ,
read more

“Kinderen hebben ouders nodig, ouders hebben kinderen nodig.”

Professor dr. Herman Baartman was tot 2005 bijzonder hoogleraar ‘Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling’ en directeur van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Baartman heeft veel gepubliceerd, onder meer over ouderschap en ouderbegeleiding. Bovendien is hij pleegouder, iets wat dit interview over ouderschap een extra dimensie geeft....

Tags: , ,
read more

Zweden: een overschot aan pleeggezinnen

Mobiel kijkt over de grenzen heen. Hoe is pleegzorg geregeld in andere landen, van oost naar west, van noord naar zuid? In ieder nummer een uniek verhaal. We geven u een sfeerimpressie, een persoonlijke ervaring of een beschouwing over de organisatie van pleegzorg in dat betreffende land. In dit nummer Zweden. Zweden heeft negen miljoen inwoners. De sociale zekerheid is groot. Er leven bijna...

Tags: ,
read more