Uitgever


Stichting Mobiel
Administratie
Postbus 753
8000 AT Zwolle

tel: 038 – 422 25 26
e-mail: info@bijonspleegzorg.nl

Adreswijzigingen
Abonnees die via een pleegzorginstelling zijn aangemeld, kunnen adreswijzigingen aan hun pleegzorgorganisatie doorgeven. Deze organisatie zorgt er dan voor dat de abonnementenadministratie van BIJ ONS de wijziging verwerkt. Particuliere abonnees kunnen zich rechtstreeks tot de abonnementenadministratie van BIJ ONS wenden via 038 – 422 25 26 of info@bijonspleegzorg.nl.

Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt € 28,50 (voor België € 32,80). Bij een groepsabonnement van meer dan 10 exemplaren geldt een gereduceerde prijs. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan. Bij tussentijdse abonnering wordt voor de resterende tijd van het jaar een evenredig gedeelte van de abonnementsprijs berekend.

Een abonnement wordt automatisch na een jaar verlengd. Beëindiging van het abonnement kan schriftelijk via e-mail (info@bijonspleegzorg.nl). Na afloop van het eerste abonnementsjaar kan opgezegd worden met ingang van de volgende maand.