Oproep: interviewkandidaten gezocht!

‘De stem van jongeren’ centraal in boek over multiculturele pleeggezinnen

De makers van het in 2016 verschenen boek 18 x 18 Pleegkinderen op de drempel werken aan een nieuw boek. Dit zal gaan over jongeren die opgroeien in een multicultureel pleeggezin, gezinshuis of adoptiegezin. Voor dit boek worden jongeren (16-19 jaar) gezocht die het leuk vinden om geïnterviewd te worden over dit onderwerp.

Steeds meer kinderen/jongeren groeien op in een multicultureel pleeggezin of gezinshuis. Is het belangrijk om aandacht te schenken aan culturele verschillen en kleurverschillen in het gezin? Deze vraag staat centraal in het nieuwe boek, waarin jongeren ‘met een kleurtje’ aan het woord komen over opgroeien in een gezin met pleeg-/gezinshuis-/adoptieouders die er niet hetzelfde uitzien als zij.

Naast interviews en fotoportretten komt er in het boek een inhoudelijk hoofdstuk, dat verzorgd zal worden door prof. dr. Femmie Juffer, hoogleraar adoptie- en pleegzorgstudies aan de Universiteit Leiden, tevens een van de drie auteurs. De andere twee zijn Lindy Popma en Monique Steenstra, beiden met veel ervaring in het interviewen van jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen.

Wie zoeken we?

Wij zoeken jongeren tussen de 16 en 19 jaar, met een andere culturele achtergrond dan hun pleegouders/gezinshuisouders. Voorwaarde voor meedoen is dat de jongere niet alleen geïnterviewd, maar ook gefotografeerd wordt en dat het gezin ook op de foto gaat. Pleegbroertjes of -zusjes met een geheime plaatsing kunnen onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Boek cadeau

Als dank voor de medewerking krijgt de geïnterviewde jongere het nieuwe boek zodra het gepubliceerd is en het eigen fotoportret in een lijst. Het gezin ontvangt tevens het boek 18 x 18 Pleegkinderen op de drempel en een uitnodiging voor het symposium waarop het boek gepresenteerd zal worden.

Informatie en aanmelding

Wij kunnen ons voorstellen dat u eerst meer informatie wilt, voor u een kandidaat aan ons voorstelt. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen: Femmie Juffer, juffer@fsw.leidenuniv.nl, Lindy Popma, lindypopma@gmail.com of Monique Steenstra, steenstramonique@gmail.com.