Thema: Ingroeien in een ander gezin

Als een kind een uithuisplaatsing meemaakt, staat zijn wereld op zijn kop. Je kunt je nauwelijks voorstellen wat het is om als kind uit je vertrouwde omgeving weggehaald te worden en op een nieuwe plek geheel opnieuw te moeten beginnen. Soms is er tijd om het kind er enigszins op voor te bereiden, soms gebeurt het geheel onverwacht.

Tijdens de STAP-training (voorbereidingstraining) worden aspirant-pleegouders  geconfronteerd met de demonstratie van De Mensenverhuizer en ervaren zij ‘aan den lijve’ wat het is om afscheid te nemen van hun bekenden en met een wildvreemde mee te gaan naar een nieuwe plek. Dit gebeurt door de trainer die als mensenverhuizer hen in zijn verhaal meeneemt naar een nieuw gezin. In dat gezin hebben ze hem of haar nodig als vader of moeder en wordt er verwachtingsvol naar hen uitgekeken. Niet zelden gaat er een huivering door de groep deelnemers en denken zij eraan terug als ze hun pleegkind verwelkomen.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘ingroeien in een ander gezin’.

Dit thema werd voorbereid door Marion Kruis, Femmie Juffer en Lindy Popma. De illustratie is van Katrien Holland.


Tags: , ,