Hoe krijg ik grip op zelfsbeschadiging?

Dit is een werkboek voor jongeren die zichzelf beschadigen. Het is geschreven als hulpmiddel voor jongeren die therapie krijgen en is geen vervanging van therapie. Voor pleegouders is het goed om te lezen vanwege de helder geformuleerde thema’s en vragen die aan de orde komen, zoals: waarom beschadigen mensen zichzelf? Hierdoor krijg je meer zicht op welke problemen er mogelijk spelen als een pleegkind zich beschadigt. Het boek begint met de voorbereiding om jezelf (de jongere zelf) te helpen. Het boek is gemaakt “… om je te ondersteunen bij het stoppen met zelfbeschadiging en om je beter te leren omgaan met je emotionele pijn, inclusief de pijn van het je alleen voelen met je probleem.” Met een hele serie directe vragen geeft het boek structuur aan een jongere die slecht in zijn vel zit en daar wat aan wil doen.

Hoe krijg ik grip op zelfbeschadiging?
Lawrence E. Shapiro
ISBN 9789085606734, € 19,90


Tags: ,