‘Vrije tijd en sport zijn pedagogisch ook belangrijk’

Zinvolle vrijetijdsbesteding kan veel betekenen voor een pleegkind, vindt gedragswetenschapper Frank van Brussel, sinds 2008 behandelcoördinator bij Stichting Oosterpoort. Hij denkt dan als eerste aan sport. “Sporten is niet alleen gezond en goed voor sociale contacten. Als je er goed in bent, kan het ook helpen met aanzien en zelfvertrouwen, bijvoorbeeld als je op school gepest wordt of minder goed kan presteren. Dat geldt niet alleen voor sport, maar bijvoorbeeld ook voor muziek.

“Het is goed om ook buiten school sociale contacten op te doen”, zegt Van Brussel. “Tegelijkertijd realiseer ik me dat zoiets niet voor elk pleegkind is weggelegd. Kinderen met bepaalde problematiek of kinderen die kort in een pleeggezin verblijven, kun je niet zomaar bij een vereniging aanmelden. Het is wel ons streven om kinderen zo dicht mogelijk in hun eigen omgeving te plaatsen, zodat school en contacten behouden blijven, maar we hebben de pleeggezinnen niet altijd voor het kiezen.”

Nog geen prioriteit
Hij bekent dat vrijetijdsbesteding nog geen prioriteit heeft in gesprekken met pleegzorgbegeleiders. “Nu we het erover hebben, realiseer ik me dat het wel een belangrijk thema is. Ik ga toch eens een balletje opgooien in onze bijeenkomsten met pleegzorgbegeleiders. Gelukkig zien we wel dat pleegouders er al veel mee bezig zijn. Zij zijn ook de mensen die contacten hebben in hun woonplaats en weten wat er te doen is voor kinderen.”

Een andere kant van het verhaal is, dat kinderen vaak weer vertrekken uit het pleeggezin. “Dan verbreek je alles weer: school, clubjes en daarmee ook de sociale contacten. Terwijl die juist zo waardevol zijn. Pleegkinderen leveren al zoveel in. Dan zou het zo mooi zijn om de contacten op school, de club of muziekles vast te houden.”

Balletje trappen
Bij het kiezen van goede vrijetijdsbesteding voor pleegkinderen is het belangrijk om iets op maat aan te bieden, zegt Van Brussel op de vraag of hij tips heeft voor pleegouders. “Natuurlijk verschilt het per leeftijd, maar ook per pleegzorgvariant. Neem de crisisopvang: kinderen krijgen ineens nieuwe ‘ouders’. Dat voelt onveilig. Ze moeten wennen aan de nieuwe situatie en dat gaat vaak gepaard met verhoogde stress. Wanneer ze dan ook starten op een nieuwe club, geeft dat misschien meer stress dan dat het iets oplevert. Uiteraard is afleiding wel belangrijk. Ik zou er dan eerder voor kiezen om samen iets te doen, zoals een balletje trappen. Kijk in elk geval naar wat het kind leuk vindt en wat past bij de leeftijd.”

Hoewel vrijetijdsbesteding nog niet een veelbesproken thema is, is dagbesteding dat wel binnen Stichting Oosterpoort. Dagbesteding kan individueel of met begeleiding, afhankelijk van wat een kind nodig heeft. Van Brussel: “We hebben de nodige adressen voor dagbesteding, maar die komen alleen in beeld als school geen optie is. Vaak komen pleegouders zelf met adressen.”

Hij heeft zelf op een behandelgroep in Den Bosch gewerkt. “Daar gingen we samen met de jongeren fitnessen. Als je ziet wat vrije tijd en sport kunnen doen in positieve zin, dan is het een belangrijk thema. Ook in pedagogisch opzicht!”


Tags: , ,