Pleegzorg in beeld

Deze handleiding video-interactiebegeleiding (VIB) voor professionals in de pleegzorg is gemaakt en getest binnen tal van pleegzorgsituaties. Hoe bevorderen we de hechting tussen het pleegkind en de pleegouder? Wat heeft dit kind nodig in het gezin en op school? Wat zien we als pleegouder, leerkracht of begeleider over het hoofd? Hoe kunnen we beter aansluiten op wat het kind nodig heeft? Vragen als deze worden in het boek beantwoord.

VIB is bruikbaar voor pleegkinderen in alle leeftijdscategorieën, van peuter tot puber. De methodiek kan ook worden ingezet om oudercontacten op een andere manier vorm te geven. Met VIB leer je om goed te kijken naar het kind en zijn behoeften. Ook krijg je zicht op achterliggende boodschappen die je anders over het hoofd zou kunnen zien.

Het is een uitgebreid boek, met veel foto’s en praktijkvoorbeelden, waarin veel te ontdekken valt. Het is een boek voor professionals, maar een geïnteresseerde pleegouder kan er ook informatie uithalen. Je wordt op het spoor gezet van een andere manier van kijken en dat kan heel zinnig zijn.
Flip Woltering

Pleegzorg in beeld
Marjan Hoogland (red.)
ISBN 9789088506451, € 46,50


Tags: ,