Met het pleegkind op vakantie

Frits is 8 jaar, staat onder toezicht van de gecertificeerde instelling en woont sinds een klein jaar in een pleeggezin. Zijn moeder heeft het (eenhoofdige) gezag over Frits. Frits draait mee met alle normale gezinsactiviteiten. Ieder jaar gaat het gezin op vakantie naar het buitenland. Het voorjaar breekt aan. Wat moeten de pleegouders doen zodat Frits mee kan op vakantie?

Paspoort
In ieder geval moet Frits beschikken over een paspoort of Nederlandse identiteitskaart om mee te kunnen op reis. Daarvoor kunnen de pleeg­ouders afhankelijk zijn van verschillende personen of instanties. Dat kan de ouder met gezag zijn of de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert of de kinderrechter. Omdat Frits onder toezicht staat, is toestemming van de ouder met gezag (hier: de moeder) nodig voor het aanvragen van een paspoort. Als de moeder deze toestemming weigert, kan de gecertificeerde instelling op grond van de Paspoortwet vervangende toestemming verzoeken aan de kinderrechter.
Het pleegkind van 12 jaar of ouder kan een Nederlandse identiteitskaart aanvragen, zonder toestemming van de ouder met gezag/voogd. Deze kaart is in Europa geldig. Voor het aanvragen van een paspoort voor een pleegkind van 16 jaar of ouder is de toestemming van de ouder(s) met gezag/voogd uiteindelijk niet nodig. Het pleegkind van 16 jaar of ouder kan namelijk zelf op grond van de Paspoortwet de kinderrechter om vervangende toestemming verzoeken.

Geschillenregeling
Als de moeder van Frits geen toestemming verleent voor de vakantie, kan de geschillenregeling uitkomst bieden. Geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kunnen namelijk aan de kinderrechter worden voorgelegd. De gecertificeerde instelling kan het geschil voorleggen  aan de kinderrechter. De kans is groot dat de kinderrechter bepaalt dat Frits met de pleegouders mee mag op vakantie. In een vergelijkbare zaak was de kinderrechter van mening dat het voor het kind on­begrijpelijk zal zijn als de andere (pleeg)kinderen wel met de pleeg­ouders op vakantie gaan en hij gedurende deze periode ergens anders moet verblijven. De kinderrechter vond het onwenselijk als het kind daarmee in een uitzonderingspositie wordt geplaatst.

Verklaring in het Engels
Het is daarnaast aan te raden dat de pleegouders een in het Engels op­gestelde verklaring hebben van de ouder met gezag of de gecertificeerde instelling dat zij als pleegouders toestemming hebben om te reizen met Frits. Als de ouder(s) met gezag toestemming verlenen om te reizen, is een verklaring van deze ouder(s) voldoende. Als de ouder(s) niet instemmen met de vakantie, kan de gecertificeerde instelling deze verklaring opstellen.

Voogdij
Als Frits onder voogdij zou staan van de gecertificeerde instelling, zouden de pleegouders niet afhankelijk zijn van de toestemming van de moeder. De instelling is als voogd van Frits dan namelijk bevoegd om het paspoort of de identiteitskaart aan te vragen en toestemming te verlenen voor de vakantie.

Regel het verkrijgen van toestemming op tijd, want het kan de nodige tijd kosten.


Tags: ,