Hechtingsgerichte gezinstherapie

Gehechtheid als behandeldoel in individuele kindtherapie is eigenlijk een contradictio in terminis: gehechtheid gaat over relaties en wel over ouder-kind relaties. Als je daar een wezenlijke bijdrage aan wilt leveren als therapeut, dan kan dat alleen maar in een therapievorm waar ouders een grote rol in spelen, zo stelt Dan Hughes. Zijn werkwijze beschrijft hij in ‘Attachment Focused Family Therapy’ uit 2007. Dit basiswerk is onlangs vertaald als Hechtingsgerichte Gezinstherapie. In het klinische veld is Hughes’ therapievorm internationaal bekend als  ‘Dyadic Developmental Psychotherapy’ (DDP). Hughes neemt de lezer eerst mee naar de theoretische basis van zijn werk: de gehechtheidstheorie en de theorie van intersubjectiviteit. Daarna werkt hij deze uit aan de hand van voorbeelden en uitgeschreven dialogen en illustreert zo zijn aanpak. Al met al een boek dat zowel theorie als praktijk beschrijft en daarmee wat mij betreft thuishoort in de boekenkast van elke therapeut die het versterken van gehechtheid als behandeldoel voor ogen heeft.
Anneke Vinke

Hechtingsgerichte gezinstherapie
Daniel A. Hughes
ISBN 9789088506628, € 49,50


Tags: ,