Handje helpen bij vrije tijd

Iedere zaterdagmiddag komt Esther (18) op bezoek bij Masha (14). Esther is vrijwilliger van Handjehelpen, een vrijwilligersorganisatie uit Utrecht en omgeving. Samen gaan ze wat doen op Masha’s kamer: een spelletje of knutselen. Soms trekken ze eropuit en ondernemen ze iets buitenshuis, ze fietsen een eindje of gaan de stad in.

Voor de pleegouders is het een opluchting dat Esther het weekeinde voor Masha op deze manier wat doorbreekt. Masha woont al zeven jaar in het pleeggezin. Haar weekenden lijken een eindeloze leegte. Ze zit op de bank of op haar kamer en ze onderneemt niets, ze heeft geen hobby’s en geen vriendinnen. Er ontstaan irritaties over het ‘alleen maar kijken wat een ander doet’. Op school klaagt Masha dat ze van haar pleegouders alleen maar woordpuzzels moet maken in het weekeinde.

‘Gewoon iemand die leuke dingen met haar doet’, was de hulpvraag van deze pleegouders. Handjehelpen biedt in de provincie Utrecht informele zorg aan mensen die een steuntje in de rug of extra aandacht nodig hebben. Die hulp werd gevonden: Masha geniet van de exclusieve aandacht van een bijna leeftijdgenoot. De pleegouders vinden het heerlijk dat er op zaterdagmiddag geen Masha op de bank zit te staren naar hen of naar andere gezinsleden.

Gewoon doen
Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling tussen mensen met een hulpvraag en vrijwilligers die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager. Veel kinderen en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking, een chronische ziekte of psychische stoornis of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt worden op deze manier praktisch ondersteund. Hun mantelzorgers worden hiermee ontlast. Het werkgebied van Handjehelpen is regio Utrecht en de gemeente Weesp.

Handjehelpen is laagdrempelig, er is geen indicatiestelling nodig. ‘Gewoon doen’ is het motto. Sinds de oprichting in 1979 door ouders met een hulpvraag is Handjehelpen uitgegroeid tot een professionele organisatie met 28 medewerkers. In 2016 werd door bijna 1600 vrijwilligers en stagiairs 240.000 uur hulp geboden. De regiocoördinatoren zijn de belangrijkste contactpersonen. Zij koppelen in de eigen regio een hulpvrager aan een vrijwilliger of een stagiair. Handjehelpen wordt gefinancierd door de gemeenten waarin de organisatie actief is. Daarnaast krijgt zij ondersteuning vanuit fondsen en het bedrijfsleven. Alle hulpvragers betalen zelf ook een kleine bijdrage.

Hulp in een pleeggezin
Regiocoördinator Vera Maas vertelt: “Wij inventariseren de hulpvraag van de ouders. Die kan gaan over invulling van de vrije tijd, extra aandacht voor de andere kinderen, ontlasting van (pleeg-)ouders. Ons hulpaanbod is niet bedoeld voor ‘gewone’ kinderen of jongeren, maar voor gezinnen met kinderen waarbij het meedoen niet vanzelfsprekend is of waarbij extra zorg nodig is. Pleegkinderen met extra zorgbehoeften en hun gezinnen doen ook een beroep op ons aanbod. De kracht van Handjehelpen is dat de hulpvraag van de ouders de zorg bepaalt. Na het intakegesprek kijken we of er een vrijwilliger of stagiair in ons bestand zit die past bij dit gezin en deze hulpvraag. Vaak kan de hulpvraag snel worden ingevuld, maar er zit soms wel een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Dan moeten we langer zoeken naar een vrijwilliger die past bij de hulpvraag.”

 

Netwerkmaatje
Mandy is bijna 12 en ze heeft geen vriendinnen. Ze wordt gepest op school en voelt zich buitengesloten. Haar pleegouders hebben Handjehelpen gevraagd om Mandy te helpen bij het contact met andere kinderen. In dit pleeggezin werd een stagiaire ingezet. Zij speelde samen met Mandy met andere kinderen, om het spel leuk te maken en  te sturen. Ook kon er dan wat aandacht zijn voor het pestgedrag. De pleegmoeder vertelt: “Hoewel de praktijk wel heeft geleerd dat het samenspelen met andere kinderen stopte of verwaterde als de stagiair niet meer meespeelde, was de hulp voor mij een ontlasting en vond ik het fijn voor Mandy dat ze op de woensdagmiddag iets leuks had.”

Over het project netwerkmaatje vertelt Vera: “De vraag naar ondersteuning bij het vinden of houden van vriendjes of vriendinnetjes komt vaker voor. We hebben tegenwoordig een apart project voor ‘netwerkmaatjes’. Zo’n maatje helpt stapje voor stapje bij het opbouwen van een netwerk. Het maatje kan ook ondersteunen bij de vraag om te gaan sporten en helpen om daarvoor de juiste stappen te zetten.”

Er zijn ook andere hulpvragen. Vera: “Er worden bijvoorbeeld logeergezinnen gevraagd en ik kreeg de vraag om hulp bij het opruimen van de kamer van een puber. Voor de betreffende pleegouders is het een opluchting dat zij deze strijd niet hoeven aan te gaan. Ook vroegen ouders van een kind met autisme hulp bij het plannen en organiseren. Uitgangspunt is altijd de hulpvraag, daar zoeken wij een passende match bij.”

Baantje
Bas (13) heeft een verstandelijke beperking. Hij onderneemt niets en heeft geen hobby’s. Hij heeft wel een grote wens: een baantje hebben en geld verdienen. Zijn pleegmoeder heeft geen energie om Bas hierin te begeleiden, want hij vraagt al veel verzorging en begeleiding. Samen met Hennie van Handjehelpen heeft Bas een krantenwijk geprobeerd. Ook is Hennie met hem gaan oefenen om zelfstandig te reizen. De krantenwijk bleek te hoog gegrepen: straten werden dubbel gedaan of overgeslagen. Hij kreeg het niet voor elkaar om hierin stappen te maken. Dit was voor Bas ook duidelijk en hij kon het onderwerp laten rusten. Hennie is nu aan de slag gegaan met het thema geld en met spelletjes en vooral met hoe je omgaat met verlies.

Laagdrempelige zorg
Sinds de Transitie Jeugdzorg constateert Vera een toegenomen vraag. “We werken nu meer samen met gemeenten en wijkteams. Daardoor nemen de hulpvragen toe. We zien dat er steeds vaker wordt gekozen voor een laagdrempelige manier van werken, zoals die van ons. Volgens mij is dat niet zozeer vanwege financiële redenen, maar vooral omdat dit past in de ideeën van een participatiemaatschappij en het zoeken naar laagdrempelige zorg. We merken toenemende belangstelling van andere gemeenten voor onze manier van werken.”

Meer informatie? www.handjehelpen.nl


Tags: , ,