Een spraakmakende blog

In mei 2016 verscheen een spraakmakende blog op Facebook, getiteld ‘Status: boventallig’. Jeugdzorgorganisatie Horizon had dertien projectgezinnen opgeheven en de gezinshuisouders werden boventallig. Televisieprogramma Zembla wijdde er een uitzending aan: ‘Kind van de rekening’. Een jaar later gaat Mobiel in gesprek met Judith Stoker, de schrijfster van de blog, om te horen hoe het nu met haar gaat.

In de gezellige woonkamer van gezinshuis ‘de Vlerken’ vertelt Judith over een bewogen jaar. Ze was heel boos na de mededeling van Horizon dat de afdeling gezinshuizen werd gesloten, omdat er bezuinigd moest worden. De blog die ze schreef werd massaal gedeeld. De landelijke media pikten het op en iedereen wilde Judith spreken.

Commotie
Na wikken en wegen besloten Judith en haar man Jan Willem om Zembla te woord te staan, op voorwaarde dat het onderwerp breder werd getrokken. De uitzending ging over de Transitie Jeugdzorg, bezuinigingen, aanbestedingen en de wil van gezinshuisouders om voor de bij hen geplaatste kinderen te blijven zorgen. Judith: “Door alle commotie moesten we onze drie ‘projectgezin’-kinderen op de hoogte brengen van wat er speelde. We zeiden: ‘Wij zijn onze baan kwijt, maar jullie blijven in elk geval bij ons wonen.’ Dat gaf de kinderen veiligheid en rust.”

Vooruit kijken
Op het moment van de uitzending waren Judith en haar man de eerste schrik al te boven. “We hadden oriënterende gesprekken gevoerd met Gezinshuis.com en Driestroom en voelden ons bij beide organisaties gehoord en welkom geheten. We besloten om met Driestroom te gaan samenwerken en een lang traject in te gaan, inclusief een psychologisch assesment, het bouwen van een website en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.”

In december 2016 was gezinshuis ‘de Vlerken’ een feit. Judith: “We hebben nu een gevoel van vrijheid. We bepalen zelf hoeveel kinderen we in huis nemen, terwijl we voorheen een contract hadden voor vier kinderen. Als er een vertrok, moest die plek op korte termijn opgevuld worden. We besloten om het eerste half jaar niemand bij onze huidige drie kinderen te plaatsen. Eerst willen we tot rust komen. Ook nemen we nu zelf beslissingen over huishoudelijke hulp, pedagogische ondersteuning en begeleiding door een gedragswetenschapper. We kunnen gemakkelijker onze eigen plannen maken en de contacten met (gezins)voogden zijn directer dan voorheen.”

Alles uitgepraat
“Horizon was niet blij met de blog en de commotie erna, maar de directie begreep wel dat ze het niet zo handig hadden aangepakt en dat we boos waren”, vertelt Judith. “We hebben alles uitgepraat en ze helpen ons met de overgang naar een zelfstandig gezinshuis. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij de onderhandelingen met het samenwerkingsorgaan van de lokale gemeenten.”

Er zijn nog wat obstakels, vooral vanwege de Transitie. Zo krijgt het gezinshuis nog maar een vergoeding voor één kind. Het samenwerkingsorgaan heeft nog geen contract met Driestroom. Judith: “Er zijn nog vragen bij de zwaarte van de problematiek van de kinderen die bij ons wonen. Hebben ze wel gezinshuiszorg nodig? Men lijkt niet te begrijpen dat de kinderen het juist vanwege de strakke structuur en intensieve begeleiding hier in huis relatief goed doen.”

Judith en Jan Willem hebben hun oude gedragswetenschapper van Horizon ingehuurd. Hij werkt ook nog bij Horizon. “Onze gedragswetenschapper kent ons en de kids na al die jaren door en door en kan ons daarom uitstekend adviseren en helpen bij de begeleiding.”

Religie
Judith en Jan Willem startten hun pleegzorgloopbaan in 2001 bij de SGJ vanuit hun christelijke overtuiging. Judith: “We zijn daar heel open over. We bidden voor het eten en gaan vrijwel elke zondag naar de kerk. We gaan ervan uit dat de kinderen meegaan, want we kunnen hen niet alleen thuis laten. De kinderen gaan, ongeacht hun eigen achtergrond, naar een reformatorische school, maar dat geeft geen problemen. De school zegt dat ze ruimte hebben voor iedereen en in de praktijk ervaren we dat ook zo. Kinderen worden niet bij ons geplaatst om een christelijke opvoeding te krijgen. Ze hebben gewoon een goede plek nodig.”

Verbouwing
De SGJ had geen Therapeutische Gezinsverpleging (TGV), de vorm van pleegzorg die ze het liefst wilden bieden. Zo kwamen ze bij Horizon terecht. “De begeleiding van Horizon heeft ons medio 2006 gevraagd om projectgezin te worden. Daar hebben we ‘ja’ op gezegd. Er was geen budget om ons met een verbouwing te helpen en van de vergoeding die we kregen, konden we de verbouwing niet bekostigen. Toen hebben we een stichting opgericht en lokale bedrijven, bouwmarkten en aannemers gevraagd om ons te helpen. We hebben veel giften in natura gekregen, zoals vloeren en deuren. Daar zijn we nog steeds dankbaar voor.”

Terugkijkend op het afgelopen jaar zegt Judith: “Wat er gebeurd is, was naar, maar wat eruit is voortgekomen is mooi. Er zijn veel deuren voor ons opengegaan.”

Meer weten? www.devlerken.nl


Tags: ,