Versterken van de kracht van pleegzorg

In 2014 schreef Stichting Kinderpostzegels Nederland een Call for proposals uit voor het Versterken van de kracht van pleegzorg in Nederland. Hier zijn onderstaande drie trajecten uit voortgekomen: ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’, ‘Ontwikkelagenda deskundigheidsbevordering’ en ‘Samen de schouders eronder’.
www.kinderpostzegels.nl