Verbeteragenda pleegzorg

Om van pleeggezinnen te horen wat er speelt, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) meerdere keren per jaar een meldactie. De NVP neemt de uitkomsten op in de Verbeteragenda Pleegzorg. Met deze Verbeteragenda laat de NVP de stem van pleegouders horen bij beleidsmakers en organisaties. In mei is de eerste Verbeteragenda Pleegzorg verschenen. In het najaar van 2016 vroeg de NVP aan pleegouders tegen welke praktische problemen zij aanlopen. Het openen van een bankrekening voor een pleegkind werd het meest genoemd. Daarnaast ervaren pleegouders problemen als zij een pleegkind mee willen nemen op vakantie in het buitenland, als ze gemaakte kosten vergoed willen krijgen en als ze verlengde pleegzorg aanvragen. De problemen en de oplossingen die de pleegouders aandroegen, vormen de eerste editie van de Verbeteragenda Pleegzorg.
www.denvp.nl