Samen de schouders eronder

Hogeschool Windesheim en Trias gingen aan de slag met ‘Werken met netwerken – samenwerken in het belang van het kind’. In maart kwamen hier vier producten uit voort onder de noemer ‘Samen de schouders eronder’: een visie op netwerkbegeleiding, de rapportage van een onderzoek naar de aanwezige methodieken, een handreiking en een toolkit.