Ontwikkelagenda voor deskundigheidsbevordering

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) maakte samen met PIONN een plan voor het ‘Investeren in de kracht van pleegouders – optimale toerusting voor een veilig en stabiel opvoedklimaat’. Dit resulteerde in een ‘Ontwikkelagenda voor deskundigheidsbevordering van pleegouders’. Als gevolg van deze uitkomsten start in 2017 bij de ministeries VWS en Veiligheid en Justitie een groot programma voor de verbetering van toerusting voor pleegouders, aangevoerd door Jeugdzorg/Pleegzorg Nederland.
www.denvp.nl