Meer kinderen in gezinshuizen

Het aantal kinderen in gezinshuizen is de afgelopen twee jaar met 50 procent toegenomen. Van 1.728 in 2014 naar 2.594 in 2016. Dat blijkt uit de vierde Factsheet Gezinshuizen van kennisplatform Gezinspiratieplein. De forse groei laat zien dat de nieuwe Jeugdwet, waarbij gemeenten verplicht zijn uithuisgeplaatste kinderen in huis te plaatsen, steeds meer wordt toegepast. Ook het aantal gezinshuizen nam toe: van 587 in 2014 naar 764 in 2016. In dezelfde tijd zijn er slechts twee zorgaanbieders bij gekomen die gezinshuizen aanbieden. Bestaande zorgaanbieders bouwen hun gezinsgerichte aanbod dus uit.
www.gezinspiratieplein.nl