Thema: ruzie

“Aan welk thema zouden we in Mobiel echt eens aandacht moeten besteden?” vraag ik aan mijn twintigjarige pleegdochter Amber. “Ruzie”, zegt ze na enig nadenken. “Hoezo?” Amber: “Ruziemaken vind ik lastig. Jij weet alles zo zeker en je hebt overal een mening over. Ik ben bang dat je boos wordt als ik het ergens niet mee eens ben. Vroeger kon ik niet goed inschatten hoe erg dat was. Ik wil weleens mijn zin doordrijven, maar ik durf het niet. Ik heb mijn pleegzus veel ruzie met je zien maken om haar zin te krijgen. Die ruzies maakten het alleen maar erger en losten niets op. Zelf maak ik nooit ruzie. Dat is eigenlijk ook niet goed, want andere mensen denken dan dat ze zo over me heen kunnen lopen.”

Ik reageer: “Ik herken wel wat je zegt, maar jij bent een ster in compromissen sluiten. Bovendien kun je behoorlijk goed naar je eigen aandeel in ruzies kijken. Het hoeft dan niet zo hoog op te lopen als je iets wilt wat ik niet wil.”

In dit thema legt stagiaire Kirsten uit waarom mensen ruziemaken op verschillende leeftijden. Het Landelijk Pleegzorg Panel heeft een enquête gehouden onder pleegzorgbetrokkenen over ruzie en conflicten in pleegzorg. Helaas komt dat nogal eens voor. Redactielid Flip vertelt drie ervaringsverhalen over strijd en onmacht. Tot slot vind je tips om goed ruzie te maken en de ruzie ook weer op te lossen. Met dit thema hopen we je handvatten te geven om vruchtbaar ruzie te maken.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘ruzie’.


Tags: , ,