Samenwerkingsproblemen

In pleegzorg moeten de betrokken partijen met soms tegengestelde belangen toch samenwerken rond het kind. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten. Deze worden er vaak niet minder op als partijen hun ‘recht gaan halen’, bijvoorbeeld door een juridische procedure te starten.

Behalve in situaties waarbij een procedure bij de rechter onvermijdelijk is, is het aan te raden een verschil van mening buiten de rechter op te lossen. Verscherping van standpunten is niet in het belang van het pleegkind. Bij conflicten tussen ouders, pleegouders en jeugdbeschermers lijdt het kind doorgaans het meest doordat het in een loyaliteitsconflict wordt gebracht of anderszins last heeft van de ‘strijd’. Meer voor de hand ligt een keuze voor bemiddeling of ge­sprek­ken tot herstel van vertrouwen in het kader van een klachten­procedure.

U staat niet alleen
Bij een verschil van mening met de betrokken instelling(en), zoals de ge­certificeerde instelling en/of de pleeg­zorgaanbieder, staat u er als pleegouder niet alleen voor. U kunt zich laten adviseren of ondersteuning vragen aan bijvoorbeeld het AKJ (Advies- en Klachten­onder­steuning Jeugdzorg). Bij samenwerkings­problemen zijn er verschillende mogelijkheden om een oplossing te vinden.

Opschalen
U kunt een gesprek aanvragen met de leidinggevende van uw contactpersoon om het meningsverschil of conflict uit te praten. Het kan zijn dat uw contactpersoon welwillender is dan u denkt, maar niet durft te beslissen of niet kan beslissen. In ieder geval zal de leidinggevende meer afstand hebben tot de kwestie.

Bemiddelings- of klachtgesprek
U kunt een bemiddelings- of klacht­gesprek aanvragen. Dit gesprek valt weliswaar onder de klachtenprocedure, maar biedt de mogelijkheid om buiten de formele procedure (behandeling door de klachtencommissie) tot een oplossing te komen.

Vertrouwenspersoon of klacht­ondersteuner
U kunt een vertrouwenspersoon of klachtondersteuner (bijvoorbeeld van het AKJ of de NVP) inschakelen, die u kan adviseren en bijstaan.

Ondersteuning vragen
U kunt ondersteuning vragen aan de pleegzorgaanbieder of u vraagt de pleegzorgaanbieder, indien moge­lijk, om een standpunt in te nemen.


Tags: ,