Mobiel en WAT?! blijven in beweging! Help je mee?

Zes keer per jaar hebben we een redactievergadering. Uit het hele land komen de redactieleden bij elkaar om de inhoud van het tijdschrift te bespreken. Ik kijk altijd uit naar deze vergaderingen. Het unieke van Mobiel is, dat het tijdschrift wordt gemaakt door (ervarings)deskundigen. Zij zijn allen bij pleegzorg betrokken, als pleegouder, gezinshuisouder, oud-pleegkind, pleegzorgbegeleider en hoogleraar. Het tijdschrift biedt daarom niet alleen kennis over pleegzorg, maar ook erkenning en herkenning. Bovendien draagt het bij aan de empowerment van mensen die zorgen voor het kind van een ander.

Mobiel verschijnt al jaren samen met de WAT?! in één pakket. De WAT?! is de enige, eigen, onafhankelijke krant van en voor jongeren met een ander thuis. De WAT?! gaat over ervaringen en wordt gemaakt door jongens en meisjes die zelf in een pleeggezin wonen. Deze ervaringsdeskundigen vormen de redactie, onder begeleiding van een volwassen hoofdredacteur.

De redacties zijn bezorgd over de toekomst. Onze tijdschriften zijn onafhankelijk, hebben geen winstoogmerk en krijgen geen subsidies. Veel pleeggezinnen hebben de tijdschriften altijd ontvangen via de pleegzorgorganisaties. Door de stelselwijziging van de jeugdzorg is er veel veranderd op financieel gebied. Vanwege bezuinigingen hebben verschillende pleegzorgorganisaties besloten om hun pleeggezinnen niet meer collectief een abonnement op Mobiel en WAT?! te geven.

Ik ben behalve hoofdredacteur ook weekendpleegouder. Ik loop, zoals zoveel pleegouders, in de praktijk tegen ingewikkelde thema’s aan, zoals samenwerken met ouders, loyaliteit en omgaan met gedragsproblemen. Ook ervaar ik hoe verrijkend pleegzorg in je leven kan zijn en hoeveel plezier je kunt hebben met een pleegkind.

In mijn contacten met lezers hoor ik vaak terug hoe zij leren van Mobiel. Dat geldt ook voor mijzelf in mijn rol als pleegouder. Ik voel me deskundiger en zekerder in de zorg voor ons weekendpleegkind. Dat gun ik iedereen die te maken heeft met de zorg voor andermans kinderen. Zeker nu steeds meer wordt onderkend dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een ander gezin als ze (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.

Vind jij ook dat zoveel mogelijk pleeggezinnen, gezinshuizen en hun begeleiders Mobiel en WAT?! zouden moeten ontvangen? Dan kun je ons helpen. Breng Mobiel en WAT?! zoveel mogelijk onder de aandacht van mensen die te maken hebben met de zorg voor andermans kinderen. Voor € 28,50 doe je iemand een jaarabonnement cadeau. Heb je andere ideeën hoe we meer mensen kunnen bereiken? We horen het graag! redactie@bijonspleegzorg.nl

Lindy Popma, weekendpleegouder en hoofdredacteur Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg

 


Tags: ,