Thema: Impact van diagnoses

Een kind in een pleeggezin is een normaal kind in een normaal gezin. In theorie althans. Veel pleegkinderen hebben te kampen met één of meerdere psychiatrische stoornissen en krijgen een diagnose, zoals een angststoornis, een gedragsstoornis of ADHD.

Naast het feit dat de stoornis zelf het leven van het kind bemoeilijkt, kan het toekennen van een diagnose van invloed zijn op hoe het kind naar zichzelf kijkt én hoe anderen naar hem kijken.

Wat betekent het om een label te krijgen? Staat een stoornis op zichzelf en is het dus een eigenschap van het kind? Of liggen er misschien ook aanwijsbare externe oorzaken aan ten grondslag? Kan het kind weer van een diagnose af komen? Hoe dan? Wat kunnen pleegouders en begeleiders hierin betekenen?

In dit thema vertelt een oud-pleegkind welke impact diagnoses hebben gehad op haar leven. Psycholoog, psychotherapeut en emeritus hoogleraar Onno Hart gaat in op zijn ervaringen met (jong)volwassenen, diagnoses, trauma en hoop. Daarnaast is er aandacht voor het verschijnsel ‘stigma’, waar veel mensen met een psychiatrische stoornis mee te maken hebben.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Impact van diagnoses’.

Dit thema is voorbereid door Anniek Lemmens en Peter Stallenberg. De tekening is van Judith Zijtregtop.


Tags: , ,