Slapende honden? Wakker maken!

In 2010 publiceerde Arianne Struik haar boek met deze veelzeggende titel. Mobiel wijdde daar een artikel aan. Nu is de tweede druk verschenen van het veelgelezen boek. In deze druk zijn de ervaringen van de afgelopen vijf jaar verwerkt. Dat zijn ervaringen binnen residentiele afdelingen, pleegzorg, gezinshuizen en met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Naast wat kleinere aanpassingen door het hele boek heen, valt vooral hoofdstuk 8 op. Daar beschrijft Arianne Struik het werken met het traumaverwerkingsverhaal (TVV). Dat is een verhaal dat door de ouders geschreven wordt voor het kind. Het ontstaat door intensieve samenwerking met de ouders. Het is de bedoeling dat het verhaal het kind kalmeert en dat het geen trauma’s openlegt. Na het lezen van het verhaal ontstaat er ruimte en kan het kind vragen stellen of praten over de traumatiserende gebeurtenissen. Het kind is dan in principe klaar voor traumaverwerking. De praktijkvoorbeelden zijn beschreven samen met mensen die in de praktijk gewerkt hebben met deze methode in de afgelopen vijf jaar.

De hoofdstukken 10 en 11 zijn ook nieuw. Hoofdstuk 10 heeft als titel: Slapende honden voor uithuisgeplaatste kinderen. Hierin komen pleegzorg en gezinshuizen in vele voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Het toegevoegde hoofdstuk 11 behandelt de slapende honden voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Een waardevolle nieuwe druk van deze behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen.

Auteur: Arianne Struik ISBN 9789026522833, € 40,00


Tags: ,