Een klein leven

Anders dan de meeste in Mobiel besproken boeken betreft het hier een roman. Het boek is een wereldwijd succes. Het vraagt erom om in een ruk uitgelezen te worden, ondanks de 750 pagina’s. De hoofdpersonen zijn Jude en zijn drie vrienden. Het verhaal begint in hun studententijd. Jude is een getalenteerde student rechten die uitblinkt in zijn studie. Al snel na zijn afstuderen heeft hij een goede baan. Gaande het verhaal wordt duidelijk hoe ernstig Jude is getraumatiseerd in zijn jeugd. Hij wil niet over vroeger denken en praten, maar raakt daardoor steeds weer in de problemen in de intermenselijke communicatie.  Een oud-docent en zijn drie vrienden vormen zijn sociale houvast, maar zijn persoonlijke leven verloopt heel moeizaam. Dit in schril contrast tot zijn werkende leven, waarin hij briljant is.

Het verhaal heeft detectiveachtige elementen, in de zin dat je langzaamaan uitvindt wat Jude is overkomen in zijn jeugd. Het geeft ook de beklemming weer van de haast onoplosbare problemen van een mishandeld, misbruikt en verwaarloosd kind dat vrijwel zonder steun van derden toch groot is geworden. Het beschrijft prachtig de dilemma’s, gezien vanuit het kind: moet je soms toch op iemand vertrouwen of moet je soms toch iemand voor je laten zorgen? De sfeer in het boek is er een die ik mij altijd heb voorgesteld van een hechtingsstoornis: heel alleen, zonder echte uitweg.

Voor NRC heeft Joyce Roodnat de schrijfster geïnterviewd (7-10-2016), maar de voor mij meest prangende vraag heeft ze niet gesteld: Hoe kun je dit boek schrijven zonder dat je zo’n traumatische ervaring zelf of in je nabije omgeving hebt meegemaakt? Voor pleeg- en adoptieouders is het in elk geval een lezenswaardig boek. Ook motiveert het om ervoor te zorgen dat het kind therapie krijgt om (een deel van) de trauma’s te kunnen verwerken.

Auteur: Hanya Yanagihara
ISBN 9789046820315, € 24,99


Tags: ,