Groei pleegzorg zet door

In 2015 hebben ruim 22.500 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer dan 18.000 pleeggezinnen. Dat is te lezen in de nieuwe Factsheet Pleegzorg. In vergelijking met 2014 heeft pleegzorg 632 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van bijna 3 procent. Op 31 december 2015 woonden 18.865 kinderen bij pleegouders. Verdere groei is alleen mogelijk als er nieuwe pleegouders kunnen worden geworven. Meer weten? www.pleegzorg.nl


Tags: ,