Het heeft invloed op alles

Zeven jongvolwassenen vertellen hoe ze getekend zijn door wat ze hebben meegemaakt in hun jeugd. De verwaarlozing, de mishandeling en het (seksueel) geweld hebben hen angstig, onzeker en soms zelfs crimineel of gewelddadig gemaakt. Ze kijken terug en uit hun verhalen is op te maken dat ze nog altijd boos en verdrietig zijn over wat hun is overkomen. Hulpverlening ontbrak, werd op het verkeerde moment ingezet of sloot niet aan bij wat er nodig was. Vaak wist de jongere niet eens dat er een melding gedaan was of wat de bedoeling was van de hulpverlener, die hem of haar wilde spreken.

Eén van de jongeren zegt: “In het pleeggezin ging het ook niet goed, de gezinssituatie deed me teveel denken aan thuis.” Een deskundige verklaart: “Het gevolg van mishandeling kan ernstig probleemgedrag bij het kind tot gevolg hebben. Soms kunnen pleegouders daar niet mee omgaan en worden dan hardhandig.”

Bij het lezen zou een machteloos gevoel zich van je meester kunnen maken, zeker als je weet dat er jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer zijn. Gelukkig lichten er sprankjes van hoop op in dit boek. In de eerste plaats door de jongeren zelf, die het aandurven hun verhaal te vertellen en soms ook melden dat het nu goed met hen gaat. Anderzijds door de reacties van hulpverleners, beleidsmakers, politie, burgemeesters en wethouders, die vertellen hoe ze zich inzetten om kindermishandeling te voorkomen of tegen te gaan met de juiste hulpverlening.

Het boek is ook gratis te downloaden.

Kinderrechtencollectief, ISBN: 9789082144710, € 18,95

 


Tags: ,