Onderzoek matching

Het matchen van een pleegkind met een passend pleeggezin is een belangrijke basis van een succesvolle plaatsing. Aan de match ligt een complex besluitvormingsproces ten grondslag. Kirti Zeijlmans doet een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen met als doel om de complexiteit van de matchingsbeslissing in kaart te brengen. Ze analyseert welke factoren de besluitvorming beïnvloeden. Inzicht hierin draagt bij aan het transparanter maken van de besluitvorming. Ook helpt het de praktijk bij het maken van beleid. Het onderzoek bestaat uit verschillende projecten. Matchers van pleegzorgorganisaties worden geïnterviewd over het nemen van beslissingen. Daarnaast worden plaatsingen een jaar na de matching geëvalueerd om het succes van de match in kaart te brengen. Meer weten? Neem contact op met Kirti Zeijlmans. k.zeijlmans@rug.nl


Tags: ,