Hip en zo

Mijn zoon maakt zijn huiswerk voor het vak Nederlands. Het is een lesje afkortingen deze keer. Ik vind het grappig om te zien dat hij zijn computer gebruikt, terwijl ik ooit geleerd heb om hier het woordenboek op na te slaan. Toch komt hij er niet helemaal uit en vraagt of ik hem wil helpen.

“Pap, wat betekent z.s.m?” Ik geef hem de woorden die bij deze afkorting horen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat hij hier zelf het woord ‘asap’ voor gebruikt. Zonder puntjes. In die zin is er veel veranderd in de wereld. “En wat is RIAGG?” Voor mij een open deur: Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidzorg. Ik weet nog dat allerlei instellingen moesten samengaan om het RIAGG te vormen. Maar het RIAGG bestaat al niet meer. De naam kom je nog weleens tegen, maar de meeste instellingen hebben zich inmiddels al weer van een nieuwe naam voorzien.

Ook de namen van jeugdzorgorganisaties veranderen van tijd tot tijd. En blijkbaar kent dit fenomeen z’n hypes. Het is hip om een nietszeggende naam te voeren. Juzt, Spirit, Kenter, Vitree, Trias? Misschien leuk voor een potje scrabble, maar verder zeggen ze eigenlijk niets. Daarom het volgende advies aan de makers van lesmaterialen: Die namen? Niets mee doen, over tien jaar heten ze weer allemaal anders. Geeft alleen maar verwarring.


Tags: ,