Thema: ‘Foute’ gedachten en gevoelens

Mijn vriendin en ik hebben regelmatig samen aan de koffie gezeten om onze pleegzorgperikelen met elkaar te bespreken. Ons hart luchten, praten over moeilijk gedrag van een kind en over gedoe met ouders, voogden en pleegzorgbegeleiders. Over één ding verschilden we hartgrondig van mening. Ik blaatte over alles wat me dwars zat tegen mijn pleegzorgbegeleider, die wisselend geduldig luisterde, doorvroeg naar de ernst van de situatie of zaken opnieuw in perspectief plaatste. Mijn vriendin deed dat niet. Zij nam in een ‘zakelijk’ gesprek de dingen door die geregeld moesten worden. Ze was ervan overtuigd dat ze erop afgerekend zou worden, als ze volledig open was over haar gevoelens en gedachten. Bang als ze was dat het als een boemerang terug zou komen.

In dit thema staan we uitgebreid bij dit dilemma stil. Willemien Kronenberg maakte een overzicht van soorten ‘foute gedachten en gevoelens’, die voor menig pleegouder herkenbaar zullen zijn. Stephan van Berkel interviewde een kinder- en jongerentherapeut over negatieve gedachten en hoe je ermee om kunt gaan. Tot slot hebben Flip Woltering en Karin Zanin tips op een rij gezet voor pleegouders en pleegzorgbegeleiders, met een afsluitende aanbeveling voor beleidsmakers en managers.

We hopen dat het thema bijdraagt aan het vertrouwen tussen pleegouders en pleegzorgbegeleiders en hen helpt om moeilijke gevoelens en gedachten bespreekbaar te maken.

Willemien

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Foute gedachten en gevoelens’.

 


Tags: , ,